Studieinfo

Här kan du hitta information om fristående kurser, programkurser och program.

För information om kurser och program för studenter antagna vid Medicinska fakulteten före höstterminen 2016, kontakta studievägledare vid aktuellt utbildningsprogram.