Communicating Knowledge Integrating Content, Form, and Public Address, 30 credits

Att kommunicera kunskap i samspel mellan innehåll och publik gestaltning, 30 hp

739G53

Main field of study

Culture and Media Production

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Ingemar Grandin

Course coordinator

Lars Bergwall

Contact

Jonas Johansson, Studievägledare

Ulrika Sund, Administratör

ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
F7KOM Bachelor´s Programme in Communication, Society, Media Production 2 (Spring 2024) 202404-202423 Swedish Norrköping C

Main field of study

Culture and Media Production

Course level

First cycle

Advancement level

G1N

Course offered for

  • Bachelor´s Programme in Communication, Society, Media Production

Entry requirements

General entry requirements for undergraduate studies

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Department

Institutionen för kultur och samhälle
Code Name Scope Grading scale
EXA1 Examination 7.5 credits U, G
EXA2 Examination 7.5 credits U, G
EXA3 Examination 7.5 credits U, G
EXA4 Examination 7.5 credits U, G, VG

Regulary literature

Books

Abrahamson Löfström, Carina, Rombach, Björn, (2020) Andra hjälpen : allt du behöver veta för att skriva en uppsats. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144130682

Aiello, Giorgia, Parry, Katy, Verfasser, (2019) Visual communication : understanding images in media culture

ISBN: 9781412962247, 9781412962230, 1412962242, 1412962234

Bengtsson, Stina, (2022) Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap. Andra upplagan Stockholm : Liber

ISBN: 9789147143559

Bengtsson, Stina, Ericson, Staffan, Stiernstedt, Fredrik, (2020) Medievetenskapens idétraditioner. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144130712

Bergström, Bo, (2021) Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och identitet i vår visuella kultur. Tolfte upplagan Stockholm : Carlssons

ISBN: 9789189063693

Burke, Peter, (2012) A social history of knowledge II: from the Encyclopédie to Wikipedia

ISBN: 9780745650425, 9780745650432, 0745650422, 0745650430

Burke, Peter, (2016) What is the history of knowledge? Cambridge ; Malden : Polity Press

ISBN: 9780745669847, 9780745669830

Forssberg, Anna Maria, Sennefelt, Karin, (2014) Fråga föremålen : handbok till historiska studier av materiell kultur. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144089805

Frans, Emma, (2017) Larmrapporten Första upplagan Stockholm : Volante

ISBN: 9789188123930

Goffman, Erving, (1959) The presentation of self in everyday life New York : Doubleday

ISBN: 0844670170

Hyltén-Cavallius, Charlotte, Svanberg, Fredrik, (2016) Älskade museum : svenska kulturhistoriska museer som kulturproducenter och samhällsbyggare. Lund : Nordic Academic Press

ISBN: 9789188168443

Lindell, Johan, Kingsepp, Eva, (2023) Kommunikation : en introduktion Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144161891

Strannegård, Lars, (2021) Kunskap som känns : en lovsång till att lära sig något nytt. Stockholm : Mondial

ISBN: 9789189061873

Articles

Fabian, Johannes, Cultural anthropology and the question of knowledge Journal of the Royal Anthropological Institute Jun2012, Vol. 18 Issue 2, p439-453. 15p.

Websites

Utställningskritik 1: https://utstallningskritik.se/?p=7869
Utställningskritik 2: https://utstallningskritik.se/?p=7809
Utställningskritik 3: https://utstallningskritik.se/?p=7801

Additional literature

Books

Bergman, Marina, (2022) Att studera på högskolan : studieteknik och motivation på vägen. Tredje upplagan Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144140285

Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2018) Samhällsvetenskapliga metoder. Tredje upplagan Stockholm : Liber

ISBN: 9789147112067

Ehn, Billy, Löfgren, Orvar, (2012) Kulturanalytiska verktyg. 1. uppl. Malmö : Gleerup

ISBN: 9789140680969

Grodin, Debra, Lindlof, Thomas R., (1996) Constructing the self in a mediated world. Thousand Oaks,Calif. SAGE

ISBN: 0803970110, 0803970129

Kristensson Uggla, Bengt, (2019) En strävan efter sanning : vetenskapens teori och praktik. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144130323

Other

Litteraturlistan uppdaterad: 2024-01-11
Ytterligare litteratur kan tillkomma

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.