Documentary Media Production, 30 credits

Dokumentär medieproduktion, 30 hp

739G54

Main field of study

Culture and Media Production

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Ingemar Grandin

Course coordinator

Boel Zetterman

Contact

Boel Zetterman, Kursansvarig

Jonas Johansson, Studievägledare

Ulrika Sund, Administratör

ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
F7KOM Bachelor´s Programme in Communication, Society, Media Production 3 (Autumn 2024) 202434-202503 Swedish Norrköping C

Main field of study

Culture and Media Production

Course level

First cycle

Advancement level

G1F

Course offered for

  • Bachelor´s Programme in Communication, Society, Media Production

Entry requirements

General entry requirements for undergraduate studies
and
45 ECTS credits passed from semester 1 and 2

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Department

Institutionen för kultur och samhälle
Code Name Scope Grading scale
EXA1 Examination 7.5 credits U, G
EXA2 Examination 7.5 credits U, G
EXA3 Examination 7.5 credits U, G
EXA4 Examination 7.5 credits U, G, VG

Regulary literature

Books

Bodén, Daniel, Godhe, Michael, (2020) AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv. Lund : Nordic Academic Press,

ISBN: 9789188909527

Lejon, Kjell O. U., (2019) Tankar om lycka : några kulturvetenskapliga forskares perspektiv. Stockholm : Carlssons,

ISBN: 9789173319782

https://www.researchgate.net/publication/339447437_Langtan_till_lustgarden_-_Konst_kultur_och_alternativ_livsstil_vid_slutet_av_La_Belle_Epoque_ingar_i_Tankar_om_Lycka_Carlssons_forlag_Stockholm

Nichols, Bill, (2017) Introduction to documentary. Third edition. Bloomington

ISBN: 9780253026903, 9780253026347

Articles

Malm, Mats, Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen, Gothenburg University, Faculty of Humanities, Department of Comparative Literature, Mimesis: efterbildning och representation

Websites

Compendia

Zetterman Boel, Lilla Filmproducenten - En lathund för dokumentärfilmsproduktion

Additional literature

Other

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.