History (16-30 cr), 15 credits

Historia (16-30 hp), 15 hp

91HI21

The course is disused.

Main field of study

History

Course level

First cycle

Course type

Programme course
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1GHI Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History 2 (Spring 2013) Swedish Linköping

Main field of study

History

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

No examination details is to be found.

Tidigmodern tid, 4,5 hp Hedenborg, S Kvarnström, L Det svenska samhället 1720-2010, Lund 2012 Ny upplaga Gustafsson, Harald: Nordens historia Lund 2007 Lindqvist, T, Sjöberg, M. Det svenska samhället 800-1720 Lund 2010 Ny upplaga 2012 McKay, Hill, Buckler, Ebrey, Beck: A History of World Societies, 9:e upplagan eller senare Seminarietexter LIU (C-huset) Modern tid, 7,5 hp Hedenborg S, Kvarnström, L: Det svenska samhället 1720-2010, Lund 2012 Ny upplaga Gustafsson, Harald: Nordens historia, Lund 2007 McKay, Hill, Buckler, Ebrey, Beck: A History of World Societies, 9:e upplagan eller senare Kompendium LiU (C-huset) Litteraturlista för ämnesdidaktik, 7,5 hp Hermansson Adler, M; Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Liber, Malmö 2009 (andra upplagan) LPO, LPF, www.skolverket.se Nu gällande och kommande kursplaner (2011) för historia, www.skolverket.se Kompendium LiU (C-huset) Ludvigsson David; Filmtexter i kompendium VFU Ytterligare texter kommer att delas ut i anslutning till de olika kursmomenten. Alla texter från Skolverket finns gratis att ladda ned som pdf. För att läsa och skriva ut dessa filer behöver du en pdf-läsare installerad i din dator, vilket kan laddas ned på följande länk: http://get.adobe.com/se/reader/otherversions/. De flesta nyare datorer har dock redan Adobe Reader istallerat som standard.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.