History (1-15 cr), 15 credits

Historia (1-15 hp), 15 hp

91HI17

The course is disused.

Main field of study

History

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Director of studies or equivalent

Björn Ivarsson Lilieblad
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject History, 270 hp (Subjcet: History) 2 (Spring 2017) 201704-201713 Swedish Linköping, Valla C

Main field of study

History

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

No examination details is to be found.

Introduktion till historievetenskap 1,5 hp Ågren, H, (red), Perspektiv på historia: Introduktion till historiestudier, Lund 2015 Åsmark, Klas: Varför historia? En ämnesintroduktion för nya studenter 2011 Kompendium LiU (A-huset) Antiken och medeltiden, 9 hp Gustafsson, Harald: Nordens historia Lund 2007 Lindqvist, T, Sjöberg, M. Det svenska samhället 800-1720 Lund 2015 Lindström, D. Forntid i Sverige. En introduktion Stockholm 2004 McKay, Hill, Buckler, Ebrey, Beck: A History of World Societies, 9:e upplagan eller senare Valfri historisk atlas Seminarietexter LIU (A-huset) Litteraturlista för ämnesdidaktik, 4,5 hp Hermansson Adler, M; Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Liber, Malmö 2009 (andra upplagan) Ludvigsson David (red): Kritiska perspektiv på historiedidaktiken (2013) LPO, LPF, www.skolverket.se Nu gällande och kommande kursplaner (2011) för historia, www.skolverket.se Kompendium LiU (A-huset) Ludvigsson David; Filmtexter i kompendium VFU Ytterligare texter kommer att delas ut i anslutning till de olika kursmomenten. Alla texter från Skolverket finns gratis att ladda ned som pdf. För att läsa och skriva ut dessa filer behöver du en pdf-läsare installerad i din dator, vilket kan laddas ned på följande länk: http://get.adobe.com/se/reader/otherversions/. De flesta nyare datorer har dock redan Adobe Reader istallerat som standard.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.