Social Science (1-30 Credits), 30 credits

Samhällskunskap (1-30 hp), 30 hp

92SH13

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Per-Olof Hansson, Daniel Persson Thunqvist, Khalid Khayati, Camilla Strömbäck

Course coordinator

Per-Olof Hansson

Director of studies or equivalent

Albin Algotson

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

GXX

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Course revised 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Department

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Code Name Scope Grading scale
STN3 Written Examination 5 credits U, G, VG
STN1 Written Examination 6.5 credits U, G, VG
OBL2 Mandatory Seminars 0 credits D
MRE4 Written Presentation 4 credits U, G, VG
MRE2 Oral presentation with a written assignment 2.5 credits U, G
MRE1 Oral Presentation 1 credits U, G
OBL3 Mandatory Seminars 1.5 credits U, G
MRE6 Oral presentation with a written assignment 1.5 credits U, G
STN5 Written Examination 4.5 credits U, G, VG
MTR7 Oral Presentation 3.5 credits U, G

Books

Eklund, Klas, (2017) Vår ekonomi : en introduktion till samhällsekonomin Fjortonde upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144117720

Giddens, Anthony, Griffiths, Simon, Nilsson, Björn, Carle, Jan, (2007) Sociologi 4., omarb. uppl. / svensk bearbetning: Jan Carle och Björn Nilsson Lund : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144019475

Goffman, Erving, Matz, Richard, (2001) Stigma : den avvikandes roll och identitet 2., omarb. uppl. [sic] Stockholm : Prisma, [2001]

ISBN: 9172975164, 9789172975163

Långström, S., & Virta, A., (2016) Samhällskunskapsdidaktik: om utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur.
Larsson, A & Larsson, L., (2021) Controversial Topics in Social Studies Teaching in Sweden. Nordidactica
Lögdlund, Ulrik, Gottzén, Lucas, (2015) Sociologins teoretiker Gleerup

ISBN: 9789140678638

Odenstad, Christina, (2017) Samhällskunskap för lärare 4-9. Första upplagan Malmö : Gleerups, [2017]

ISBN: 9789140693761

Skolverket, (2012) Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Stockholm: Fritzes
Skolverket, (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i Samhällskunskap. Stockholm: Fritzes.
Zimmerman, Fredrik, (2021) Klass, etnicitet och kön : en introduktion för lärare. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2021]

ISBN: 9789144134581

Other

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.