Swedish, (31-52,5 hp), 22.5 credits

Svenska (31-52,5 hp), 22.5 hp

92SV37

The course is disused.

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Suzanne Parmenius Swärd

Director of studies or equivalent

Suzanne Parmenius Swärd
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L17SV Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish 3 (Autumn 2013) Swedish

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Bergman, Lotta, Hultin, Eva m.fl. (2009). Makt, mening, motstånd. Stockholm: Liber. (valda delar läses). Bergsten, Staffan & Lars Elleström (2004). Litteraturhistoriens grundbegrepp. Lund: Studentlitteratur Boglind, Ann och Anna Nordenstam (2010). Från fabler till manga. Lund: Gleerups. Bommarco, Birgitta och Parmenius Swärd Suzanne (2012). Läsning, skrivande, samtal - Textarbete i svenska på gymansiet. Lund: Studentlitteratur Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997). Vägar genom texten – handbok i textanalys. Lund: Studentlitteratur. (valda delar läses). Kåreland, Lena (2009). Läsa bör man? – den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning. Stockholm: Liber. kap. 1-5. Langer, Judith, A. (2005). Litterära föreställningsvärldar. Göteborg: Daidalos Molloy, Gunilla (2008). Reflekterande läsning och skrivning. 2 rev. uppl. Lund: Studentlitteratur Molloy, Gunilla (2011). Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum. Lund: Studentlitteratur Persson, Magnus (2007). Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen. Lund: Studentlitteratur 2007. Kap. 1, 2, 4, 6 intensivt Reichenberg, Monica (2008). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet. 1. uppl. Stockholm: Natur & kultur. (återanvändes från tidigare kurs). Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för Gymnasieskola 2011 Skönlitterära texter för analys – enligt överenskommelse vid kursstart Artiklar som distribueras av kursledaren tillkommer Referenslitteratur tillkommer, se särskild lista vid kursstart Texter i språkhistoria och språksociologi tillkommer under terminen i bok- eller artikelform.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.