Wood and Metal Craft (1-15), 15 credits

Trä- och metallslöjd (1-15 hp), 15 hp

92TM17

The course is disused. Replaced by 92TM19.

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Anders Narbrink

Director of studies or equivalent

Anders Narbrink

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Obligatorisk Litteratur Arbete i trä, (1984). Institutionen för slöjd, Linköpings universitet (gult kompendium) Arbete i metall (1992). Institutionen för slöjd, Linköpings universitet (blått kompendium) Borg Kajsa & Lindström Lars (2008) Slöjda för livet, Sthlm Lärarförbundets förlag Dahlgren, Torbjörn m fl ((2004). Nordiska träd och träslag, Stockholm, Stiftelsen Arkus Dimenäs, Jörgen (red) (2007). Lära till lärare, Stockholm, Liber (kap 1-3) Gistvik, Johanna (2009). Essän – frihetens hemlösa och odefinierade genre. Om essäer. En antologi om essäer från studenter vid Linköpings universitet, 85-90. (kopior delas ut) Granström, Kjell (2004). Om tillförlitlighet i observationer inom forskning och psykologisk praktik. Nordisk psykologi, 56, 289-303. (kopior delas ut) Juliusson, Carl Magnus (2009). Om att skriva essäer – fiktivt eller icke-fiktivt skrivande. Om essäer. En antologi om essäer från studenter vid Linköpings universitet, 19-25 (kopior delas ut) Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd (2011). Skolverket, Stockholm: Statens skolverk: Fritzes offentliga publikationer [ www.skolverket.se/publikationer?id=2565 ] Kurskompendium Textilslöjd/Trä- & metallslöjd 1 – 15hp, IKK, Linköpings univ (grönt komp LiU-tryck) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011). Skolverket, Stockholm: Statens skolverk: Fritzes offentliga publikationer [ www.skolverket.se/publikationer?id=2575 ] Sundqvist, Jögge (2002). Slöjda i trä, Stockholm: Natur och kultur/LT

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.