Textil Craft (38-45), 7.5 credits

Textilslöjd (38.5-45 hp), 7.5 hp

93TX37

The course is disused. Replaced by 93TX39.

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Ingrid Bergqvist

Director of studies or equivalent

Anders Narbrink

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Borg Kajsa & Lindström Lars (2008). Slöjda för livet. Sthlm Lärarförbundets förlag , kap.16 Dahlgren Lars-Ove(1990) Undervisningen och det meningsfulla lärandet Linköpings universitet (Utlånas av kursen) Ehrlich Lola/Wincent –Gelinder (2011) Bonniers stora bok om stickning Sthlm Bonniers Fakta Eton Jan (2010) Virkskolan Sthlm Norstedts Hasselskog Peter (2010) Slöjdlärares förhållningssätt Gbg universitet , Institutionen för Hushållsvetenskap, avhandling (skriv ut http://www.avhandlingar.se/om/Peter+Hasselskog/ kap.9 Jerstorp Karin/Köhlmark Eva (1989) Forma mönster. Sthlm Bonniers * Lindström L/ Lindberg V(2008) Pedagogisk bedömning Sthlm universitets förlag sid.11-25 (kopior erhålles av kursen) Patel Runa /Davidsson Bo (2007) Forskningsmetodikens grunder. Lund, Studentlitteratur Singers Susanne (2004) Elevernes alsidige personlige udvikling gennem Håndarbejde Danmarks handarbejdslärerförening (finns för utlån av institutionen) Skolverket (2011) Kunskapsbedömning i skolan Sthlm Fritzes Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd Sthlm Fritzes förlag Skolverket,(2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Sthlm Fritzes förlag – finns även på skolverkets hemsida Skolverket (2009) Slöjd- en samtalsguide Sthlm, Fritzes (sid 38-52) Skolverket(2005) Slöjd, nationella utvärderingen 2003 Sthlm Fritzes förlag

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.