Textile Craft (46-60), 15 credits

Textilslöjd (46-60 hp), 15 hp

93TX47

The course is disused. Replaced by 93TX39.

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Katarina Jonsson

Director of studies or equivalent

Anders Narbrink

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Obligatorisk litteratur Grenander Nyberg, Gertrud (1989) Stilhistoria, Skolöverstyrelsen Stockholm (kan köpas på Liu tryck) LGR 11(2011) Skolverket, Stockholm Gunnars, Anita (2006) Sömmar och stygn, ICA förlaget (finns ej att få tag på ersätts med valfri stygnbok) Knutsson, Johan (2006) Folkkonst – en värld av prakt och grannlåt, Stockholm: Nordiska museéts förlag. Referenslitteratur Borg Kajsa & Lindström Lars Slöjda för livet Lärarförbundets förlag 2008 Broby, Johansen, Vardagskonst-världskonst,KF-s förlag, 1966. Dahlin-Ros, Inger Textilrikets hemligheter Natur o Kultur, Stockholm 2002 Grenander Nyberg,Gertrud Svensk slöjdhistoria. LT, Stockholm 1995 Stavenow-Hidemark, E. Red Modell Sverige Nordiska Museet, Stockholm1985 Grenander Nyberg, Gertrud Lanthemmens prydnadssöm Nordiska museet, Stockholm, 1983 Hallin, Lillemor Kompendium i dräkthistoria för blivande textillärare. Uppsala universitet, IHV 1983. Halvorsen Else-Marie Laereren som kulturbärare och kulturbyggare HöyskoleForlaget, Kristiansand, Norge 2001 Hansen, Henny Harald Klädedräktens kavalkad Almqvist och Wiksell, Stockholm 1955. Jacobssson, B Svensk folkkonst, del 1 och 2 Signum, Lund 1983 Jerstorp/Köhlmark Forma mönster Bonniers Sthlm 1986 Kybalova Ludmila Den Stora Modeboken Folket i bild Sthlm 1976 Lewenhaupt Tonie Tidlösa trådar Atlantis Sthlm 2003 Lundahl, Gunilla red Den vackra nyttan Om hemslöjd i Sverige Gidlunds, Hedemora

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.