Perspectives on school, education governance and organization, 7.5 credits

Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation, 7.5 hp

976G02

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Sol Morén

Course coordinator

Sol Morén

Director of studies or equivalent

Karolina Muhrman
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1YRK Programme for Vocational Teacher Education 1 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping C
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Autumn 2022) 202244-202303 Swedish Linköping E

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course offered for

  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Programme for Vocational Teacher Education

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
STN1 Written exam 7.5 credits U, G, VG

Books

Berg, Gunnar, (2003) Att förstå skolan : en teori om skolan som institution och skolor som organisationer Lund : Studentlitteratur, 2003

ISBN: 9144031203

Köpsén, Susanne, (2014) Lära till yrkeslärare 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144091891

Linde, Göran, (2012) Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori! 3., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144085593

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2017) Lärande, skola, bildning Fjärde utgåvan, reviderad [Stockholm] : Natur & kultur, [2017]

ISBN: 9789127818408

Olofsson, Jonas, (2010) Krisen i skolan : utbildning i politiken och i praktiken 1. uppl. Umeå : Borea, 2010

ISBN: 9789189140660

Orlenius, Kennert, (2010) Värdegrunden - finns den? 2. uppl. Stockholm : Liber, 2010

ISBN: 9789147020904

Articles

Dahlstedt, M.,( 2007)., I val(o)frihetens spår. Segregation, differentiering och två decennier av skolreformer. Pedagogisk Forskning i Sverige 12 nr 1 s 20–38 issn 1401-6788.
Nylund, M., Rosvall, P. (2011)., Gymnasiereformens konsekvenser för den sociala fördelningen av kunskaper i de yrkesorienterade utbildningarna. Pedagogisk forskning i Sverige, 16 (2): 81-100.

Websites

Läroplan för vuxenutbildningen 2012 http://www.skolverket.se/publikationer?id=3814
Skolverket, Styrdokument för gymnasieskolan både för ungdoms- och vuxenutbildning. http://www.skolverket.se
Stockholm: Skolverket, -Skolverket: Gymnasieskola 2011. Ämnesplanens struktur. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
Stockholm: Skolverket., Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd med kommentarer http://www.skolverket.se/publikationer?id=3299
Stockholm: Skolverket., -Skolverket: Läroplan Gy11 (2017 reviderad). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.261821!/lgy11.pdf

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.