Pedagogy for Vocational Education and Training (VET) and Learning in Vocational Subjects, part I, 7.5 credits

Bedömning och betygssättning, 7.5 hp

976G05

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Helena Tsagalidis

Course coordinator

Helena Tsagalidis

Director of studies or equivalent

Sofia Nyström
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1YRK Programme for Vocational Teacher Education 4 (Spring 2020) 202004-202013 Swedish Linköping C
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Spring 2020) 202004-202023 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Spring 2020) 202004-202023 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Spring 2020) 202004-202023 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Spring 2020) 202004-202023 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Spring 2020) 202004-202023 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Spring 2020) 202004-202023 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Spring 2020) 202004-202023 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Spring 2020) 202004-202023 Swedish Linköping E

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Programme for Vocational Teacher Education

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

The following applies to courses that include a compulsory component:

  • If special circumstances prevail, and if it is possible with consideration of the nature of the compulsory component, the examiner may decide to replace the compulsory component with another equivalent component.

If the LiU coordinator for students with disabilities has granted a student the right to an adapted examination for a written examination in an examination hall, the student has the right to it. If the coordinator has instead recommended for the student an adapted examination or alternative form of examination, the examiner may grant this if the examiner assesses that it is possible, based on consideration of the course objectives.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
STN1 Written exam 1.5 credits U, G
SRE1 Written presentation 6 credits U, G, VG

Books

Aldenmyr Irisdotter, S. & Paulin, A. & Zetterqvist, K, (2016) Etik i professionellt lärarskap 2 uppl. Polen: Gleerups

ISBN: 9789140694751

Andersson, P, (2014) Lära till yrkeslärare Lund: Studentlitteratur
Andersson, Per & Fejes, Andreas, (2010) Kunskapers värde: Validering i teori och praktik andra upplagan Lund: Studentlitteratur
Fejes, A. Lindberg, V. & Wärvik, G-B, (2017) Yrkesdidaktikens mångfald Stockholm: Lärarförlaget.
Köpsén, S, (2019) Lära till Yrkeslärare Lund: Studentlitteratur
Korp, H, (2011) Kunskapsbedömning: vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2666

Lindström, L. Lindberg, V. & Pettersson, A (red.), (2011) Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap Andra upplagan Stockholm: Stockholms universitets förlag
Lundgren, U-P, & Säljö, R. med flera, (2017) Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare
Nordgren, Kenneth, Odenstad, Christina & Samuelsson, Johan (red.), (2016) Betyg i teori och praktik: Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium Andra upplagan Malmö: Gleerups
Tsagalidis, Helena, (2008) Därför fick jag bara godkänt – Bedömning i karaktärsämnen på HR-programmet.

www.avhandlingar.se

Wikström, C, (2013) Konsten att göra bra prov - vad lärare behöver veta om kunskapsmätning Stockholm: Natur och Kultur

Articles

Allen, James D, Grades as valid measures of academic achievement of classroom learning The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas 2005
Black, Paul & Wiliam, Dylan, Developing the theory of formative assessment Educational Assessment, Evaluation and Accountability 2009
Hattie, John & Timperley, Hellen, The power of feedback Review of Educational Research 2007
Hirsh, Å, Dokumentation i enlighet med lärares pedagogiska uppdrag och juridiska skyldigheter Stockholm: Skolverket. 2018
Hirsh, Å, Effektiva former för dokumentation i enlighet med regelverk och forskning om lärande Stockholm: Skolverket 2018
Hofvendahl, Johan, Relata refero: “positiv, pigg och bra attityd” Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, E-tidskrift 2004: 2. [13]

http://forskning.edu.uu.se/upi/SITE_Docs/Doc214.pdf

Lindh, Gunnel & Lindh-Munther, Agneta, ). ”Antingen får man skäll eller beröm”. En studie av utvecklingssamtal i elevers perspektiv Studies in Educational Policy and Educational philosophy: E-tidskrift, 2005:1. [25] 2005

http://forskning.edu.uu.se/upi/SITE_Docs/Doc236.pdf

Skolverket, Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen 2013
Tsagalidis, H, Yrkeslärarens frågandepraktik – kunskap och bedömning 2012

http://home.hit.no/~aakre/nordyrk/2012/2012-3-tsagalidis.pdf

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.