Educational Sciences 7: School Development and Evaluation, 9 credits

Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering, 9 hp

9AUK77

Main field of study

Pedagogical Work Education

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Håkan Löfgren

Course coordinator

Håkan Löfgren

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L17BI Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Biology 8 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla
L17EN Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject English 8 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla E
L17HI Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject History 8 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla
L17MA Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics 8 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla
L17SA Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Social Studies 8 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla
L17SV Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish 8 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla
L17TE Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft 8 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla C
L17TM Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Wood and Metal Craft 8 (Spring 2018) 201814-201823 Swedish Linköping, Valla

Main field of study

Pedagogical Work, Education

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

 • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Biology
 • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject English
 • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject History
 • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics
 • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Social Studies
 • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish
 • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Wood and Metal Craft
 • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

 • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

 • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

 • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
SRE1 Written presentation 5 credits U, G, VG
OBL1 Mandatory part 0 credits D
MRE1 Oral presentation 4 credits U, G
Ball, Stepen (2012). How shools do policy: Policy enactments in secondary schools, London: Routledge. Blossing, Ulf (2013). Förändringsagenter för skolutveckling: Roller och implementeringsprocess. I Pedagogiskforskning i Sverige nr 3-4. Bryman, Alan (2001). Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber. Jarl, Maria (2013). Om rektors pedagogiska ledarskap i ljuset av skolans managementreformer. Pedagogisk forskning i Sverige nr 3-4, sid 197-215. Kornhall, Per. (2014). Alla i mål: Skolutveckling på evidensbaserad grund. Stockholm: Natur och Kultur. Lindgren, Joakim (2014). Grund grund för bedömning? Dilemman i ”inspektionsträsket”. Utbildning och demokrati volym 23, nummer 1, sid 57-83. Patton, Michael Quinn (2008). Utilization-Focused Evaluation, Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Sandberg, Bo & Faugert, Sven(2012). Perspektiv på utvärdering. Lund Studentlitteratur. Skolverket (2014). Grundskolan i internationella kunskapsmätningar. Stockholm: Fritzes. Österberg, Jonas (2014). Resultatanalys i skolan. Lund: Studentlitteratur. Ett antal vetenskapliga artiklar om evidensbaserad forskning och kritik av aktuella företeelser inom området