Specialization Development of Basic Skills, Development of Basic Skills in Reading and Writing (1-15 cr), 15 credits

Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning (1-15 hp), 15 hp

9GF352

The course is disused.

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Christina Aminoff

Course coordinator

Christina Aminoff

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Autumn 2019) 201934-202003 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course offered for

  • Foreign teacher training, ULV
  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
STN2 Written exam 8 credits U, G, VG
SRE2 Written presentation 2 credits U, G
SRE1 Oral exam 2 credits U, G
OPPO Opponent 1 credits U, G
MRE2 Oral exam 2 credits U, G

Regulary literature

Books

(2016) Läroplan för förskolan Lpfö 98 [Ny, rev. uppl.], reviderad 2016 Stockholm : Skolverket : Wolters Kluwer, 2016

ISBN: 9789138326909

(2018) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2018 Stockholm : Skolverket

ISBN: 9789138327166

Alatalo, Tarja, (2016) Läsundervisningens grunder 1. uppl. Malmö : Gleerups, 2016

ISBN: 9789140692092

Doverborg, Elisabet, Pramling Samuelsson, Ingrid, (2012) Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse 4., [rev.] uppl. Stockholm : Liber, 2012

ISBN: 9789147105526

Espenakk, U. Frost, J, Klepstad Farevaag, M., Grove, H., Horn, E., Löge, I. Kristine, G., Solheim, R. & Wagner Å., (2008) Tras. Tidig registrering av språkutveckling. En handbok om språkutveckling hos barn Herning: Special-pedagogisk Förlag
Hagtvet, Bente Eriksen, Häggström, Ingrid, (2004) Språkstimulering 1. uppl. Stockholm : Natur och kultur, 2004

ISBN: 9127722708, 9789127722705

Hammar Chiriac, Eva, Einarsson, Charlotta, (2013) Gruppobservationer : teori och praktik 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144082134

Lundberg, Ingvar, (2008) God skrivutveckling : kartläggning och övningar 1. uppl. Stockholm : Natur och kultur, 2008

ISBN: 9789127412583

Lundberg, Ingvar, Herrlin, Katarina, (2014) God läsutveckling : kartläggning och övningar 3., utök. uppl. Stockholm : Natur & Kultur, 2014

ISBN: 9789127437517

Svensson, Ann-Katrin, (2009) Barnet, språket och miljön : från ord till mening 2., omarb. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144018577

Taube, Karin, (2007) Barns tidiga läsning Stockholm : Norstedts akademiska förlag, 2007

ISBN: 9789172275034

Taube, Karin, (2013) Barns tidiga skrivande 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144095189

Westlund, Barbro, (2012) Att undervisa i läsförståelse : lässtrategier och studieteknik 2., uppdaterade utg. Stockholm : Natur & kultur, 2012

ISBN: 9789127428393

Articles

Websites

Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Other

Additional literature

Books

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.