Social Processes of Teaching, 7.5 credits

Undervisningens sociala processer, 7.5 hp

9KPA05

Main field of study

Didactics

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Nedzad Mesic

Course coordinator

Nedzad Mesic

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1GY1 Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Full-time Studies (Full-time Studies) 2 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping C
L1GY1 Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Part Time Studies (Part Time Studies) 3 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping C
L1GR1 Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, Full Time Studies (Full-time Studies) 2 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping C
L1GR1 Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, Part Times Studies (Part Time Studies) 3 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping C
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping E

Main field of study

Didactics

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • Foreign teacher training, ULV
  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary
  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
STN1 Written exam 7.5 credits U, G, VG

Regulary literature

Books

Alvant, Per, (2009) Effekter av anti-mobbningsprogram - vad säger forskningen? Stockholm : Brottsförebyggande rådet, 2009

ISBN: 9789186027254

Aspelin, Jonas, Persson, Sven, (2011) Om relationell pedagogik 1. uppl. Malmö : Gleerup, 2011

ISBN: 9789140666796

Granström, Kjell, Author, Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap, Originator, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS, Originator, (2007) Ledarskap i klassrummet

ISBN: 9185589268, 9789185589265

Hakvoort, Ilse, Friberg, Birgitta, (2015) Konflikthantering i professionellt lärarskap 3., [uppdaterade och utökade] uppl. Malmö : Gleerups, 2015

ISBN: 9789140691675

Hammar Chiriac, Eva, Hempel, Anders, Forslund Frykedal, Karin, (2013) Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning 3., [vidareutvecklade och aktualiserade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144082127

Hedlin, Maria, (2010) Lilla genushäftet 2.0

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:430176/FULLTEXT01.pdf

Hugo, Martin, (2011) Från motstånd till framgång : att motivera när ingen motivation finns 1. uppl. Stockholm : Liber, 2011

ISBN: 9789147094059

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2017) Lärande, skola, bildning Fjärde utgåvan, reviderad [Stockholm] : Natur & kultur, [2017]

ISBN: 9789127818408

Szklarski, Andrzej, Author, Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap, Originator, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Originator, (2007) Om konflikter och konstruktiv konflikthantering

ISBN: 9185589268, 9789185589265

Thornberg, Robert, (2013) Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare 2. uppl. Stockholm : Liber, 2013

ISBN: 9789147105434

Articles

Additional literature

Books

Ambjörnsson, Fanny, Verfasser, (2004) I en klass för sig. : Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer

ISBN: 9170370273, 9789170370274

Bromseth, Janne, Darj, Frida, (2010) Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring Uppsala : Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, 2010

ISBN: 9789197818650

Lenz Taguchi, Hillevi, Bodén, Linnea, Ohrlander, Kajsa, (2011) En rosa pedagogik : jämställdhetspedagogiska utmaningar 1. uppl. Stockholm : Liber, 2011

ISBN: 9789147099511

Nyström, Anne-Sofie, (2012) Att synas och lära utan att synas lära : en studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : Uppsala University Library [distributör], 2012

ISBN: 9789155482459