General Studies, Interdisciplinary Subjects, Subject Didactics and Teaching Practice, 15 credits

AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

9TV391

Main field of study

No main field of study

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Ingrid Olsson

Course coordinator

Ingrid Olsson, Ragnar Kallerdahl

Director of studies or equivalent

Åsa Järnvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Spring 2025) 202504-202523 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Spring 2025) 202504-202523 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Supplementary training for teachers trained abroad, ULV 1 (Spring 2025) 202504-202523 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Supplementary training for teachers trained abroad, ULV 3 (Spring 2025) 202504-202523 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Spring 2025) 202504-202523 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Spring 2025) 202504-202523 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Spring 2025) 202504-202523 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Spring 2025) 202504-202523 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Spring 2025) 202504-202523 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Spring 2025) 202504-202523 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Spring 2025) 202504-202523 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Spring 2025) 202504-202523 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

No main field of study

Course level

Second cycle

Advancement level

G2F

Course offered for

  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Foreign teacher training, ULV
  • Supplementary training for teachers trained abroad

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

The following applies to courses that include a compulsory component:

  • If special circumstances prevail, and if it is possible with consideration of the nature of the compulsory component, the examiner may decide to replace the compulsory component with another equivalent component.

If the LiU coordinator for students with disabilities has granted a student the right to an adapted examination for a written examination in an examination hall, the student has the right to it.

If the coordinator has recommended for the student an adapted examination or alternative form of examination, the examiner may grant this if the examiner assesses that it is possible, based on consideration of the course objectives.  

An examiner may also decide that an adapted examination or alternative form of examination if the examiner assessed that special circumstances prevail, and the examiner assesses that it is possible while maintaining the objectives of the course.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Course revised 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is conducted in such a way that there are equal opportunities with regard to sex, transgender identity or expression, ethnicity, religion or other belief, disability, sexual orientation and age.

If special circumstances prevail, the vice-chancellor may in a special decision specify the preconditions for temporary deviations from this course syllabus, and delegate the right to take such decisions.

About teaching and examination language

The teaching language is presented in the Overview tab for each course. The examination language relates to the teaching language as follows: 

  • If teaching language is Swedish, the course as a whole or in large parts, is taught in Swedish. Please note that although teaching language is Swedish, parts of the course could be given in English. Examination language is Swedish.
  • If teaching language is Swedish/English, the course as a whole will be taught in English if students without prior knowledge of the Swedish language participate. Examination language is Swedish or English (depending on teaching language).
  • If teaching language is English, the course as a whole is taught in English. Examination language is English.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
TSL2 Applied social teaching skills 5 credits U, G
TDL2 Applied didactical teaching skills 5 credits U, G
STN3 Written exam 5 credits U, G, VG

Books

Arfwedson, Gerd & Arfwedson, Gerhard, (2002) Didaktik för lärare. En bok om lärares yrke i teori och praktik Didactica
Bryman, Alan,, (2018) Samhällsvetenskapliga metoder Liber Ekonomi

ISBN: 9789147090686

Dahlgren, Lars Owe, (1990) Undervisningen och det meningsfulla lärandet Linköping : Lärarutbildningen, Univ., 1990 ;

ISBN: 9178706602

Englund, Tomas, (2002) Deliberativa samtal som värdegrund - historiska perspektiv och aktuella förutsättningar Skolverket
Hammar Chiriac, Eva, Hempel, Anders, Forslund Frykedal, Karin, (2013) Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning 3., [vidareutvecklade och aktualiserade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144082127

Johnsson Harrie, Anna, (2009) Staten och läromedlen : en studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991 Linköping : Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet 2009

ISBN: 9789173936163

http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:DiVA.org:liu-18312

Korp, Helena, (2003) Kunskapsbedömning : hur, vad och varför Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, 2003

ISBN: 9185128058

Pihlgren, Ann S., (2013) Det tänkande klassrummet 1. uppl. Stockholm : Liber, 2013

ISBN: 9789147105441

Staffan Larsson, (2006) Didaktik för vuxna - tankelinjer i internationell litteratur Vetenskapsrådets rapportserie 12:2006

ISBN: 91-7307-094-7

https://publikationer.vr.se/produkt/didaktik-for-vuxna-tankelinjer-i-internationell-litteratur/

Svedner, Per Olov, Säfström, Carl-Anders, (2000) Didaktik : perspektiv och problem Lund : Studentlitteratur, 2000 ;

ISBN: 914401032X, 9789144010328

Uljens, Michael, (1997) Didaktik : teori, reflektion och praktik Lund : Studentlitteratur, 1997 ;

ISBN: 9144479417, 9789144479415

Websites

Skolverket, Ämnesplaner för aktuella ämnen www.skolverket.se
Utbildningsdepartementet, Läroplan Gr11 www.skolverket.se
Utbildningsdepartementet, Läroplan Gy11 www.skolverket.se

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.