Teaching Practice 3, 7.5 credits

Verksamhetsförlagd utbildning 3, 7.5 hp

9KPA14

Main field of study

Didactics

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Tobias Jansson

Course coordinator

Tobias Jansson

Director of studies or equivalent

Åsa Järnvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1GY1 Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Full-time Studies (Full-time Studies) 3 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping C
L1GR1 Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, Full Time Studies (Full-time Studies) 3 (Spring 2022) 202204-202213 Swedish Linköping C

Main field of study

Didactics

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9
  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
OBL1 Mandatory part 0 credits D
SRE1 Written presentation 1 credits U, G, VG
TDLF Applied didactical teaching skills 4.5 credits U, G, VG
TSLF Applied social teaching skills 2 credits U, G

Regulary literature

Books

Skolverket, (2019) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019. (4 uppl.) Stockholm: Skolverket
Skolverket, (2019) Läroplan för gymnasieskolan 2011: reviderad 2019. (3 uppl.) Stockholm: Skolverket
Skolverket, (2017) Läroplan för vuxenutbildningen 2012: reviderad 2017. (2 uppl.) Stockholm: Skolverket

Websites

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, Lärares yrkesetiska principer. https://lr.shop.strd.se/product/10249/0/0/666004

Additional literature

Books

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.