Web Production with Dynamic Layout, 6 credits

Webbproduktion med dynamisk layout, 6 hp

TDDE42

Main field of study

Computer Science Graphical Design and Communication

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Jody Foo

Director of studies or equivalent

Jalal Maleki

Education components

Preliminary scheduled hours: 60 h
Recommended self-study hours: 100 h

Available for exchange students

Yes
Course offered for Semester Period Timetable module Language Campus ECV
6KGDK Graphic Design and Communication, Bachelor's Programme 4 (Spring 2019) 1 3 Swedish Norrköping E
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary

Main field of study

Computer Science, Graphical Design and Communication

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Graphic Design and Communication, Bachelor's Programme

Specific information

Exchange students; The course is only available to exchange students within the area of Graphic Design and Communication.

Prerequisites

Basics about Web production, HTML, CSS and JavaScript.

Intended learning outcomes

The general goal of the course is for the participant to develop an understanding for working with digital media that requires dynamic layout. 
After completion of the course the student should be able to:

- apply relevant web tools for producing web pages with dynamic layout and content

- apply and plan dynamic layout for web pages

- evaluate layout with respect to the intended publication media

Course content

The course covers the following:

  • Design and planning dynamic, grid based layout
  • Layout with HTML5 and CSS3
  • Use and implementation of responsive design for web production
  • Framework for responsive design
  • Using CSS3, JavaScript and jQuery for animation and element display

Teaching and working methods

The teaching consists of lectures, seminars and laboratory exercises. In addition, the student should conduct self-study.

Examination

PRA1Laboratory Work2 creditsU, G
PRA2Individual Practical Work4 creditsU, 3, 4, 5

PRA1 includes a series of laboratory exercises that are carried out in groups of two.

PRA2 is a more extensive execise which is carried out individually. PRA2 may be integrated with other projects in other courses.

Grades

Four-grade scale, LiU, U, 3, 4, 5

Course literature

Course literature will be annonced eight weeks before the course start.

Department

Institutionen för datavetenskap

Director of Studies or equivalent

Jalal Maleki

Examiner

Jody Foo

Education components

Preliminary scheduled hours: 60 h
Recommended self-study hours: 100 h

Course literature

Fastställs senare
Code Name Scope Grading scale
PRA1 Laboratory Work 2 credits U, G
PRA2 Individual Practical Work 4 credits U, 3, 4, 5

PRA1 includes a series of laboratory exercises that are carried out in groups of two.

PRA2 is a more extensive execise which is carried out individually. PRA2 may be integrated with other projects in other courses.

Fastställs senare

Note: The course matrix is not fully translated to English.

I U A Modules Comment
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
2.3 Systemtänkande
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
3.2 Kommunikation
3.3 Kommunikation på främmande språk
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
4.4 Att konstruera produkter och system
4.5 Att realisera produkter och system
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.