Specialist Nursing Programme in Intensive Care, 60 credits

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, 60 hp

MASI3

Teaching language

Swedish

Campus

Linköping

Degree

Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Intensive Care, 60 credits och Degree of Master of Medical Science (60 credits) in Nursing.

Pace of study

Full-time

Introduction

This syllabus will soon be translated into english.

Entry requirements

  Degree in Swedish

  Efter fullbordat program om 60 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård. Dessutom utfärdas efter ansökan om examensbevis med benämningen Medicine magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, 60 högskolepoäng om villkoren för detta är uppfyllda.

  Degree in English

  Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Intensive Care, 60 credits och Degree of Master of Medical Science (60 credits) in Nursing.

  Semester 1 Autumn 2023

  Semester 2 Spring 2024

  Course code Course name Credits Level Weeks ECV
  8INA40 Thesis in Specialist Nursing - Intensive Care 15* A1E v202350-202416 E
  *Kursen läses över flera terminer
  8INA41 Master's Thesis in Nursing Science, Intensive Care 15* A1E v202350-202416 E
  *Kursen läses över flera terminer
  8INA12 Nursing in Connection with Intensive Care under Specific Conditions 15 A1X v202404-202423 C
  8INA15 Intensive care under specific conditions 7.5 A1X v202404-202423 C