Specialist Nursing Programme in Intensive Care, 60 credits

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, 60 hp

MASI3

Teaching language

Swedish

Campus

Jönköping

Degree

Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Intensive Care, 60 credits och Degree of Master of Medical Science (60 credits) in Nursing.

Pace of study

Full-time

Introduction

This syllabus will soon be translated into english.

Entry requirements

  Degree in Swedish

  Efter fullbordat program om 60 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård. Dessutom utfärdas efter ansökan om examensbevis med benämningen Medicine magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, 60 högskolepoäng om villkoren för detta är uppfyllda.

  Degree in English

  Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Intensive Care, 60 credits och Degree of Master of Medical Science (60 credits) in Nursing.

  Semester 1 Autumn 2023

  Semester 2 Spring 2024