Supplementary study programme to biomedical scientist, 60 credits

Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytikerexamen, 60 hp

MGBX3

Teaching language

Swedish

Campus

Linköping

Degree

Degree of Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science.

Pace of study

Full-time

Entry requirements

  Degree in Swedish

  Efter fullbordat program om 60 hp utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen biomedicinsk analytikerexamen.

  Degree in English

  Degree of Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science.

  Semester 1 Spring 2023

  Course code Course name Credits Level Weeks ECV
  8BMX13 Biomedical Laboratory Science and Pathophysiology 30.0 G2X v202304-202323 C

  Semester 2 Autumn 2023

  Course code Course name Credits Level Weeks ECV
  8BMX11 Applied Clinical Laboratory Methodology 15 G2X v202335-202344 C
  8BMX12 Advanced and Applied Clinical Laboratory Methodology 15 G2X v202345-202402 C