Tools for Content based Media Production – Techniques and Contexts of Communication, 15 credits

Verktyg för innehållsdriven medieproduktion – produktionstekniker och kommunikationslandskap, 15 hp

739G59

Main field of study

Culture and Media Production

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Jonas Ramsten

Course coordinator

Michael Godhe

Contact

Jonas Johansson, Studievägledare

Michael Godhe, Kursansvarig

Ulrika Sund, Administratör

ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
F7KOM Bachelor´s Programme in Communication, Society, Media Production 1 (Autumn 2023) 202344-202403 Swedish Norrköping C

Main field of study

Culture and Media Production

Course level

First cycle

Advancement level

G1N

Course offered for

  • Bachelor´s Programme in Communication, Society, Media Production

Entry requirements

General entry requirements for undergraduate studies

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Department

Institutionen för kultur och samhälle
Code Name Scope Grading scale
EXA1 Examination 7.5 credits U, G
EXA2 Examination 7.5 credits U, G, VG

Regulary literature

Books

Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2018) Samhällsvetenskapliga metoder Tredje upplagan Stockholm : Liber

ISBN: 9789147112067

Ehn, Billy, Löfgren, Orvar, (2012) Kulturanalytiska verktyg 1. uppl. Malmö : Gleerup

ISBN: 9789140680969

Eklund, Sven, (2011) Arbeta i projekt : individen, gruppen, ledaren 4. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144072753

Karlsson, Henrik, (1995) Svenska ljudlandskap : om hörseln, bullret och tystnaden. Stockholm : Musikaliska akad. i samarbete med Institutet för framtidsstudier ; Göteborg : Ejeby [distributör]

ISBN: 9185428930

Websites

Port, Robert, Icon, index and symbol (long version). http://www.cs.indiana.edu/~port/teach/103/sign.symbol.html

Other

Om filmens ljudrum och ljudkonventioner. Anteckningar till Birger Langkjærs Filmjyd & filmmusik.

Additional literature

Books

Bryngelsson, Peter, Tillman, Joakim, (2015) Filmmusik : det komponerade miraklet. Version 2.0 [Möklinta] : Gidlunds förlag

ISBN: 9789178449323

Cook, Nicholas, (2000) Analysing musical multimedia. 2. repr. Oxford : Oxford University Press

ISBN: 0198167377

Dykhoff, Klas, (2002) Ljudbild eller synvilla? : en bok om filmljud och ljuddesign. 1. uppl. Malmö : Liber ekonomi

ISBN: 9147065524

Langkjær, Birger, (1996) Filmlyd & filmmusik: fra klassisk til moderne film København : Museum Tusculanum

ISBN: 8772893362, 09088865, 09088865

Tagg, Philip, (1979) Kojak - 50 seconds of television music : toward the analysis of affect in popular music. Göteborg : Musikvetenskapliga inst., Göteborgs univ.

ISBN: 9172222352, 03480879, 03480879

Other

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.