History (1-30 Credits), 30 credits

Historia (1-30 hp), 30 hp

91HI13

Main field of study

History

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

David Ludvigsson

Course coordinator

David Ludvigsson, Maria Björkman, Anna Friberg

Director of studies or equivalent

David Ludvigsson

Contact

ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L2A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject History, 240 hp (Subject: History) 2 (Spring 2025) 202504-202523 Swedish Linköping, Valla C
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject History, 300 Credits (Subjcet: History) 2 (Spring 2025) 202504-202523 Swedish Linköping, Valla C

Main field of study

History

Course level

First cycle

Advancement level

GXX

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Department

Institutionen för kultur och samhälle
Code Name Scope Grading scale
UPG1 Examination 2 credits U, G
STN5 Examination 4 credits U, G, VG
STN4 Examination 4 credits U, G, VG
STN3 Examination 4 credits U, G, VG
STN2 Examination 3 credits U, G, VG
STN1 Examination 3 credits U, G, VG
SRE2 Examination 7.5 credits U, G, VG
MRE5 Examination 0.5 credits U, G
MRE4 Examination 0.5 credits U, G
MRE3 Examination 0.5 credits U, G
MRE2 Examination 0.5 credits U, G
MRE1 Examination 0.5 credits U, G

Books

Ågren, Henrik, (2015) Perspektiv på historia : en introduktion till historiestudier 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144097381

Åmark, Klas, (2018) Varför historia? : en ämnesintroduktion för nya studenter Upplaga 2 Lund : Studentlitteratur, [2018]

ISBN: 9789144125534

Gustafsson, Harald, (2017) Nordens historia : en europeisk region under 1200 år Tredje upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144105369

Hedenborg, Susanna, Kvarnström, Lars, (2019) Det svenska samhället 1720-2014 : böndernas och arbetarnas tid 5., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2019

ISBN: 9789144129051

Hermansson Adler, Magnus, (2014) Historieundervisningens byggstenar. : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik 3. uppl. Stockholm : Liber, 2014 2013)

ISBN: 9789147106608

Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf, (2014) Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144096384

Liljegren, Bengt, (2012) Att undervisa i historia : tusen och ett sätt att inspirera sina elever 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144056821

Lindkvist, Thomas, Sjöberg, Maria, (2019) Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid 5., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2019

ISBN: 9789144129044

McKay, John P., Hill, Bennett D., Buckler, John, Hill, Bennett D., Ebrey, Patricia Buckley, Beck, Roger B., Crowston, Clare Haru, Wiesner, Merry E., Dávila, Jerry, (2015) A history of world societies Tenth edition. Boston : Bedford/St. Martin's, [2015]

ISBN: 9781457685262

Stolare, Martin, Wendell, Joakim, (2018) Historiedidaktik i praktiken: För lärare 4-6

ISBN: 9789140697141

Studentlitteratur

Articles

Websites

Compendia

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.