Textile Craft (16-30), 15 credits

Textilslöjd (16-30 hp), 15 hp

91TX27

The course is disused. Replaced by 91TX19.

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L17TE Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft 2 (Spring 2014) Swedish Linköping

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Borg K&Lindström L, Slöjda för livet Inledning s. 127 + kapitel 11,14,15 Lärarförbundet Ekman Göran Slöjd och lek Skapande vetande, Linköpings universitet, 1991 (Finns att låna på ESA vid kursstart) Europa Lermittel Clothing technology verlag Europa-Lehrmittle Nourney, Vollmer Gmbh& co 1999 ISBN 3-8085 Gibson Linda Sy kläder W&W* Hasvén Gunn Den grå kostymen Glerups 1992 Nylén Lill mfl Sy den kompletta sömnadshandbokenICA bokförlag 2005 Naturskyddsföreningens årsbok 2008 Grön Design Rasmussen Pernilla Skräddaren, sömmerskan och modet Nordiska museets förlag 2010 Reis Börje Textil materiallära, allmän del PROTEKO Läromedel AB Skolverket, LGR 11. Kursplanen i slöjd Skolverket, Kommentar material till kursplanen i slöjd, ämnesfilm i slöjd, bedömningsstöd Skolverket. Slöjd, ämnesrapport till rapport 253, (NU-03) Går att laddas ner från Skolverkets hemsida. Tatham, Caroline/Seaman JulianFashion design drawing course James&Hudson Inger Öberg / Hervor Ersman Mönster och konstruktion för damkläder Natur & kultur / LT 1999 Inger Öberg/ Hervor Ersman Mönster och konstruktion för herrkläder LT 1989 (Välj en av ovanstående böcker om mönster och konstruktion) Waldén Louise Genom symaskinens nålsöga Carlssons 1990 Referenser Arkenback-Sundström Textiliernas livscykel Studieförbundet Vuxenskolan 1998 Björk Ingela Handla Atlas Sthm 2002 Björnstad Pia m.fl. Design og tektil Tell förlag 2004 Carlström C Världen i din ficka, fattiga sömmerskor och rika företag Federativs 2002 Dahl / Nordkvist Matte med mening Alfabeta 1994 Dysthe Olga Det flerstämmiga klassrummet Studentlitteratur AB Erikson Nina Kläder Brombergs 1983 Fasset Kaffe Lapptäcken Natur & kultur 2001 Fuglestad Otto Pedagogiska processer Studentlitt.1999 (kap.4) Gohl/ Vilensky Textile Science Longman Cheshire1983 Gunnars Anita Sy kläder av raka stycken ICA 1977 Jerstorp/ Köhlmark Forma mönster Bonniers 1986 Knutsdotter/Olofsson Lekens värld Almqvist/wiksell1992 Lennartsson Åsa Sy kläder av mjuka tyger ICA bokförlag 1985 Linderoth Eva Stora syboken Forum 1996* Lokrantz Kerstin Enkla kläder som man kan sy själv Prisma 1973 Linderoth/ Johansson Klassiska sömnadsdetaljer ICA1998 Mac Intyre L Easy Guide to sewing pants The Taunton press 1998 Meedom H Bukser Borgen 1984 Moyes Patricia Sewing basic The Taunton press 1999 ISBN 1-56158-266-2 Nordegren Katarina Sy enkelt och rätt, rationell sömnad för hemmabruk. (detaljsömnadsbok) Medborgarskolan 1989 (kan beställas från bokmalen, medborgarskolan tel 018-569517) Nordegren Katarina Rätt passform på enkelt sätt. Mönsterjustering för alla figurer Nordlinder Eva Skjortor Nordiska museets förlag 1986 Snidare Uuve Skapa kläder Brevskolans förlag 1992 Spets Anki Sy byxor ICA 1988 Svaleryd Kajsa Genuspedagogik Liber 2007 Svennås Elsie Quiltning, applikation, lappteknik ICA 1981 Svenson S Klä dig miljövänligt Naturskyddsföreningens förlag 1996 TEKOindustrierna Textilmiljöhandboken 1996 (Via PROTEKO) Tornberg Robert Det sociala livet i skolan Liber AB 2007 Tragetorn Arne Lek med material Runa Stockholm 1996 Walker Michele Lapptäcken, komp. och sömnad ICA 1987 Wiklund Signhild Textila material LT 1984 Wettre Åsa Gamla svenska lapptäcken Tiden 1993 *Boken finns inte att köpa men är värdefull om du lyckas låna den eller köpa på antikvariat eller loppis.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.