Textilslöjd (16-30 hp), 15 hp

Textile Craft (16-30), 15 credits

91TX27

Kursen är nedlagd. Ersätts av 91TX19.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L17TE Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd 2 (VT 2014) Svenska Linköping

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp samt Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt Textilslöjd (1-15 hp), 15 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för kunskaper om slöjdens material, redskap och tekniker med fokus på konstruktion och sömnad
- använda slöjdens material, redskap och tekniker i praktiskt arbete med fokus på konstruktion och sömnad
- använda manuella såväl som cadbaserade metoder inom mönsterkonstruktion
- använda olika metoder inom formgivning för textil
- visualisera och kommunicera formidéer i två- och tredimensionella skisstekniker
- presentera och motivera sina överväganden och val avseende slöjdens material, tekniker och processer
- redogöra för slöjdämnets roll ur aspekter som miljö, ekonomi och jämställdhet
- redogöra för och tillämpa ämnesdidaktiska perspektiv på slöjdundervisning
- identifiera och beskriva arbetsprocesser i slöjd i relation till aktuell forskning inom ämnesområdet
- granska och kommentera vetenskaplig litteratur inom slöjd, hantverk och slöjdundervisning
- beskriva variationer av slöjdundervisning inom Norden
- beskriva konsekvenser för skolslöjden av politisk styrning

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiskt, laborativt arbete med konstruktion samt olika sömnadstekniker, huvudsakligen inom maskinsömnad. Studenten arbetar med manuell och datoriserad/cadbaserad mönsterkonstruktion med fokus på klädsömnad och personligt utformade mönster.
Ett annat moment är materialkunskap kopplat till tyger och dess framställning. Inom formgivning arbetar studenten med olika två och tre dimensionella skisstekniker, kropp och proportioner, färg och form, visuell presentation och utställningslayout. Kursen har en övergripande inriktning mot slöjdrelaterade konsument- och miljöfrågor. Studenten gör litteraturstudier om forskning kring slöjd och hantverk, samt bearbetar aktuell slöjdpedagogisk forskning, nationella utvärderingar och styrdokument. Villkor och förutsättningar för att organisera och leda undervisning i slöjd bearbetas i kursen. Ett annat moment som studeras är variationer av slöjdundervisning inom Norden. Kursen innehåller fältstudier där studenten observerar och planerar introduktioner av arbeten inom slöjdundervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen förekommer föreläsning, handledning, praktiskt arbete enskilt och i grupp, seminarieövningar, studiebesök och fältstudier samt litteraturstudier.

Examination

Examination sker individuellt genom muntlig, visuell och skriftlig redovisning.

PROVKODER:
MRE3 Muntlig redovisning, 1hp, UG
PRE1 Praktiskt arbete: muntlig, visuell och skriftlig redovisning 7hp, UV
PRE2 Praktiskt arbete: muntlig, visuell och skriftlig redovisning 3hp, UV
SRE1 Skriftlig redovisning, 4.0hp, UV

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Borg K&Lindström L, Slöjda för livet Inledning s. 127 + kapitel 11,14,15 Lärarförbundet Ekman Göran Slöjd och lek Skapande vetande, Linköpings universitet, 1991 (Finns att låna på ESA vid kursstart) Europa Lermittel Clothing technology verlag Europa-Lehrmittle Nourney, Vollmer Gmbh& co 1999 ISBN 3-8085 Gibson Linda Sy kläder W&W* Hasvén Gunn Den grå kostymen Glerups 1992 Nylén Lill mfl Sy den kompletta sömnadshandbokenICA bokförlag 2005 Naturskyddsföreningens årsbok 2008 Grön Design Rasmussen Pernilla Skräddaren, sömmerskan och modet Nordiska museets förlag 2010 Reis Börje Textil materiallära, allmän del PROTEKO Läromedel AB Skolverket, LGR 11. Kursplanen i slöjd Skolverket, Kommentar material till kursplanen i slöjd, ämnesfilm i slöjd, bedömningsstöd Skolverket. Slöjd, ämnesrapport till rapport 253, (NU-03) Går att laddas ner från Skolverkets hemsida. Tatham, Caroline/Seaman JulianFashion design drawing course James&Hudson Inger Öberg / Hervor Ersman Mönster och konstruktion för damkläder Natur & kultur / LT 1999 Inger Öberg/ Hervor Ersman Mönster och konstruktion för herrkläder LT 1989 (Välj en av ovanstående böcker om mönster och konstruktion) Waldén Louise Genom symaskinens nålsöga Carlssons 1990 Referenser Arkenback-Sundström Textiliernas livscykel Studieförbundet Vuxenskolan 1998 Björk Ingela Handla Atlas Sthm 2002 Björnstad Pia m.fl. Design og tektil Tell förlag 2004 Carlström C Världen i din ficka, fattiga sömmerskor och rika företag Federativs 2002 Dahl / Nordkvist Matte med mening Alfabeta 1994 Dysthe Olga Det flerstämmiga klassrummet Studentlitteratur AB Erikson Nina Kläder Brombergs 1983 Fasset Kaffe Lapptäcken Natur & kultur 2001 Fuglestad Otto Pedagogiska processer Studentlitt.1999 (kap.4) Gohl/ Vilensky Textile Science Longman Cheshire1983 Gunnars Anita Sy kläder av raka stycken ICA 1977 Jerstorp/ Köhlmark Forma mönster Bonniers 1986 Knutsdotter/Olofsson Lekens värld Almqvist/wiksell1992 Lennartsson Åsa Sy kläder av mjuka tyger ICA bokförlag 1985 Linderoth Eva Stora syboken Forum 1996* Lokrantz Kerstin Enkla kläder som man kan sy själv Prisma 1973 Linderoth/ Johansson Klassiska sömnadsdetaljer ICA1998 Mac Intyre L Easy Guide to sewing pants The Taunton press 1998 Meedom H Bukser Borgen 1984 Moyes Patricia Sewing basic The Taunton press 1999 ISBN 1-56158-266-2 Nordegren Katarina Sy enkelt och rätt, rationell sömnad för hemmabruk. (detaljsömnadsbok) Medborgarskolan 1989 (kan beställas från bokmalen, medborgarskolan tel 018-569517) Nordegren Katarina Rätt passform på enkelt sätt. Mönsterjustering för alla figurer Nordlinder Eva Skjortor Nordiska museets förlag 1986 Snidare Uuve Skapa kläder Brevskolans förlag 1992 Spets Anki Sy byxor ICA 1988 Svaleryd Kajsa Genuspedagogik Liber 2007 Svennås Elsie Quiltning, applikation, lappteknik ICA 1981 Svenson S Klä dig miljövänligt Naturskyddsföreningens förlag 1996 TEKOindustrierna Textilmiljöhandboken 1996 (Via PROTEKO) Tornberg Robert Det sociala livet i skolan Liber AB 2007 Tragetorn Arne Lek med material Runa Stockholm 1996 Walker Michele Lapptäcken, komp. och sömnad ICA 1987 Wiklund Signhild Textila material LT 1984 Wettre Åsa Gamla svenska lapptäcken Tiden 1993 *Boken finns inte att köpa men är värdefull om du lyckas låna den eller köpa på antikvariat eller loppis.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.