Philosophy (16-30), 15 credits

Filosofi (16-30 hp), 15 hp

92FS21

Main field of study

Practical Philosophy

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Ämnesdidaktisk litteratur: Arevik, Sten & Ove Hartzell Att göra tänkande synligt – en bok om begreppsbaserad undervisning, HLS förlag, Stockholm, 2007 Bronäs, Agneta & Niclas Runebou, Ämnesdidaktik som undervisningskonst, Norstedts, Stockholm, 2010 Englund, Boel (2006) Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning, forskarbilaga till Skolverkets rapport 2006:284, hämtas på www.skolverket.se I enlighet med skolans värdegrund?, Skolverkets rapport 2006:285, hämtas på www.skolverket.se Moralfilosofi Shafer-Landau, Russ: The Fundamentals of Ethics, Oxford University Press 2009 Den praktiska filosofins klassiker Obligatorisk kurslitteratur: -Mill, J. S.: On Liberty. Valfri fullständig utgåva (från 41 kr och uppåt – det rekommenderas dock att man köper en utgåva som inkluderar några andra alster av Mill; dessa kan vara behjälpliga vid hemtentamen). -Rousseau, J. J. The Social Contract. Valfri fullständig utgåva (från 37 kr och uppåt – det rekommenderas dock att man köper en utgåva som inkluderar några andra alster av Rousseau; dessa kan vara behjälpliga vid hemtentamen). Till hemtentamen tillkommer ytterligare litteratur. Vilka böcker som då används väljs dock individuellt. Förslag på sådan litteratur ges i samband med kursens föreläsningar. Specialisering (väljs av studenten) a) RELIGIONSFILOSOFI Davies, Brian: Introduction To The Philosophy Of Religion, 3:e upplagan, Oxford, USA, 2003 (ISBN 0199263477). eller b) ESTETIK Dickie, G. 1997 Introduction to Aesthetics: An Analytic Approach, Oxford U. P.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.