Geography (1-30), 30 credits

Geografi (1-30 hp), 30 hp, 30 hp

92GE07

Main field of study

Geography

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Wood and Metal Craft
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för Tema

No examination details is to be found.

Kulturlandskapet Daniels, Bradshaw, Shaw & Sidaway (2012): An introduction to Human Geography, Pearson, Harlow. Kap 9,11. Hall, Alm, Ene, Jansson: Introduktion till kartografi och geografisk information, 202 s Studentlitteratur, 2003 kap.5. ISBN: 9144040504 http://www.studentlitteratur.se/ Ahlberger, C. Den svenska staden – vinnare och förlorare. Riksantikvarieämbetet. 128 s http://www.dialog.raa.se/cocoon/forlag/sok.html ISBN 91-7209-214-9 Cserhalmi, Niklas: Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor 155 s och landskap. Temanummer. Bygd & Natur, årg 76, nr 6, Stockholm 1997. Världsatlas Eriksson, A, 1999. Kartor, diagram, landskapsinformation med tillämpningsövningar. 65 s Castensson, R: Kompendium. Stadsplaner i kronologisk ordning från Antiken till Modern tid. 19 s Naturlandskapet Bogren, J. Gustavsson, T. och Loman, G. 1999. Klimatologi, meteorologi. Studentlitteratur, Lund. Hela http://www.studentlitteratur.se/ 250 s Hall, Alm, Ene, Jansson: Introduktion till kartografi och geografisk information, Studentlitteratur, 2003. 205 s Lundqvist, J, 2006. Geologi Processer - utveckling - tillämpning, Studentlitteratur, Lund. 300 s Perhans, K-E, 2002: Istidens landskap. Jordarter och terrängformer. (kan beställas från www.geolaromedel.se) 72 s Naturresurserna Agebjörn A (2007): Utveckling på export? EU:s handelsavtal med Afrika och Latinamerika. Globala Studier Nr 29, Forum Syds Förlag, Stockholm. 75 s Daniels, Bradshaw, Shaw & Sidaway (2012): An introduction to Human Geography, Pearson, Harlow. Kap. 4-7. 90 s Wärneryd, O. Hållbar utveckling: om kris och omställning i stad och samhälle. Lund, Studentlitteratur, 2002 158 s Djurfelt Göran (2001): Mera mat - att brödföda en växande befolkning. Lund: Aktiv förlag. 250 s Statens Energimyndighet (STEM), Energiläget, senaste upplagan. Kostnadsfri närpublikation: www.swedishenergyagency.se Från folkbrist till en åldrande befolkning. http://libris.kb.se/bib/10221964 Nordangård, Jacob (2006): Drömmen om biobränslesamhället. http://www.tema.liu.se/tema-t/medarbetare/nordangard-jacob/dokument/1.71957/Uppsats-Drmmenombiobrnslesamhlletslutversion.pdf Holmén, Hans, Räcker maten? En diskussion kring världens framtida 56 s livsmedelsproduktion. PROP skriftserie no, Lund 1966. Hardin. G: The Tragedy of the Commons. Regionala studier De Blij, H J & Muller, P O, Geography, Realm, Regions and concepts, John Wiley & Sons, New York, senaste uppl. 540 s

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.