History (31-37,5), 7.5 credits

Historia (31-37,5 hp), 7.5 hp

92HI31

The course is disused.

Main field of study

History

Course level

First cycle

Course type

Programme course
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1GHI Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History 3 (Autumn 2012) Swedish

Main field of study

History

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

No examination details is to be found.

Metod Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006 Textkompendium, inhandlas LIU (C-huset) Globalisering i ett historiedidaktiskt perspektiv Stearns, Peter N., Globalization in world history, London & New York: Routledge, 2010. (168 sid.) [Obs förväxla ej denna bok med en antologi med samma titel redigerad av A.G. Hopkins från 2002] Amirell, Stefan Eklöf, ”Den världshistoriska vändningen. Möjligheter och problem i relation till svensk historisk forskning”, Historisk tidskrift 2008:4. (23 sid.) Torstendahl, Rolf, ”Idén om global historia och den transnationella trenden” Historisk tidskrift 2009:2. (6 sid.) Amirell, Stefan Eklöf, ”Den världshistoriska vändningen och strävan att övervinna det nationella paradigmet. Ett svar till Rolf Torstendahl”, Historisk tidskrift 2009:2. (6 sid.) Torstendahl, Rolf, ”Transnationell eller global. Slutreplik till Stefan Eklöf Amirell”, Historisk tidskrift 2009:3. (2 sid.) Müller, Leos & Göran Rydén, ”Transnationell eller global historia? Replik till Stefan Eklöf Amirell och Rolf Torstendahl”, Historisk tidskrift 2009:4. (9 sid.) Samtliga ovanstående artiklar i Historisk tidskrift är tillgängliga i fulltext på www.historisktidskrift.se Summa obligatorisk litteratur: 214 sid. Litteratur till hemuppgift tillkommer i samråd med examinator. Som utgångspunkt rekommenderas John P. McKay, A history of world societies, 8. ed., Bedford / St. Martinʼs, Boston, 2009 (eller andra upplagor).

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.