Social Science (1-30 Credits), 30 credits

Samhällskunskap (1-30 hp), 30 hp

92SH13

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Per-Olof Hansson, Johan Nordensvärd, Daniel Persson Thunqvist, Linnea Tengvall

Course coordinator

Per-Olof Hansson

Director of studies or equivalent

Carl-Johan Sommar
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject English, 270 hp (Subject: English) 4 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject History, 270 hp (Subjcet: History) 4 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Swedish, 270 hp (Subject: Swedish) 4 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Textile Craft, 270 hp (Subject: Textile Craft) 4 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Wood and Metal Craft, 270 hp (Subject: Wood and Metal Craft) 4 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject English, 300 Credits (Subject: English) 4 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject History, 300 Credits (Subjcet: History) 4 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping E
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Swedish, 330 Credits (Subjcet: Swedish) 4 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping E
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Course revised 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Department

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Code Name Scope Grading scale
MRE5 Oral presentation with a written assignment 1 credits U, G
STN4 Written Examination 4 credits U, G, VG
MRE1 Oral Presentation 1 credits U, G
MRE2 Oral presentation with a written assignment 2.5 credits U, G
MRE3 Oral Presentation 3 credits U, G
MRE4 Written Presentation 4 credits U, G, VG
OBL1 Mandatory Seminars 1 credits U, G
OBL2 Mandatory Seminars 0 credits D
SRE1 Written Presentation 2 credits U, G
STN1 Written Examination 6.5 credits U, G, VG
STN3 Written Examination 5 credits U, G, VG

Books

Eklund, Klas, (2017) Vår ekonomi : en introduktion till samhällsekonomin Fjortonde upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144117720

Giddens, Anthony, Griffiths, Simon, Nilsson, Björn, Carle, Jan, (2007) Sociologi 4., omarb. uppl. / svensk bearbetning: Jan Carle och Björn Nilsson Lund : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144019475

Goffman, Erving, Matz, Richard, (2001) Stigma : den avvikandes roll och identitet 2., omarb. uppl. [sic] Stockholm : Prisma, [2001]

ISBN: 9172975164,9789172975163

Långström, S., & Virta, A., (2016) Samhällskunskapsdidaktik: om utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur.
Lögdlund, Ulrik, Gottzén, Lucas, (2015) Sociologins teoretiker Gleerup

ISBN: 9789140678638

Odenstad, Christina, (2017) Samhällskunskap för lärare 4-9. Första upplagan Malmö : Gleerups, [2017]

ISBN: 9789140693761

Skolverket, (2012) Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Stockholm: Fritzes
Skolverket, (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i Samhällskunskap. Stockholm: Fritzes.

Other

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.