Swedish (31-52.5), 22.5 credits

Svenska (31-52,5 hp), 22.5 hp

93SV37

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Wood and Metal Craft
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Böcker Bergman, Hultin m.fl. Makt, mening, motstånd, Liber 2009 Boglind, Ann och Anna Nordenstam, Från fabler till manga, Gleerups 2010, kap. 1, 8 och 9 Bommarco, Birgitta och Suzanne Parmenius-Swärd, Läsning, skrivande, samtal, Gleerups 2012, främst kap. 4-5 Kåreland, Lena Läsa bör man? – den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, Liber 2009, kap. 1-5 Langer, Judith M. Litterära föreställningsvärldar, Daidalos 2005 Molloy, Gunilla Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum, Studentlitteratur 2011, de delar som är relevanta för respektive stadium (kap. 4 för 7-9, kap. 5 för GY + kap. 6-7 för alla) Persson, Magnus Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, Studentlitteratur 2007, kap. 1, 2, 4, 6 Artiklar (fler tillkommer ev.) Graeske, Carolin ”GY 2011-säkrad”? – Förlag och författare om fiktionernas funktion i klassrummet”. Läsning! Svensklärarföreningens årsskrift 2013 (red. Gustaf Skar och Michael Tengberg). Tillhandahålles Granström, Malin ”Lässtrategier – hur läser vi kursplanen mellan raderna?” Läsning! Svensklärarföreningens årsskrift 2013 (red. Gustaf Skar och Michael Tengberg). Tillhandahålles Hallesson, Yvonne och Andersson, Pia ”Läsutvecklande samtal på gymnasiet”. Läsning! Svensklärarföreningens årsskrift 2013 (red. Gustaf Skar och Michael Tengberg). Tillhandahålles Årheim, Annette ”Litteratur som spegling eller fönster”, Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och framtid. Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26-27 maj 2010, Linköping 2011 (red. Beng-Göran Martinsson och Suzanne Parmenius Swärd). Tillhandahålles Ev. någon artikel ur Boglind, Ann, Holmberg, Per och Nordenstam, Anna (red.) Mötesplatser – texter för svenskämnet. Studentlitteratur 2014. Tillhandahålles Kursplaner och ämnesplaner för aktuell skolform www.skolverket.se – klicka dig vidare Skolverkets material om bedömning www.skolverket.se – klicka dig vidare. Enligt instruktion vid introduktionen. Skönlitterära texter för analys Oates, Joyce Carol ”Bansheen” (ingår i novellsamlingen Vredens änglar 2008 som finns att tillgå i humsambiblioteket). Andra verk enligt överenskommelse vid kursstart Rekommenderad skönlitteratur I de aktuella handböckerna hänvisas till hur arbetet med specifika romaner går till. Det är starkt rekommenderat att studenterna läser (eller läser om) så många som möjligt av dessa verk. Några exempel är Almquist: Det går an, Camus: Främlingen, Zola: Thérèse Raquin, Kafka: Förvandlingen och Lagerlöf: Kejsarn av Portugallien. Referenslitteratur Berge, Anna & Per Blomqvist Skrivundervisning – i samspel med litterära texter, Liber 2012 Bergsten, Staffan & Lars Elleström Litteraturhistoriens grundbegrepp, Studentlitteratur 2004, främst kap. 10-11 Boglind, Ann, Holmberg, Per och Nordenstam, Anna (red.) Mötesplatser – texter för svenskämnet. Studentlitteratur 2014. Brodow , Bengt och Kristina Rinisland Att arbeta med skönlitteratur i skolan – praktik och teori, Studentlitteratur 2005 Chambers, Aidan Böcker inom oss, Rabén & Sjögren 1993 Elleström, Lars Lyrikanalys. En introduktion, Studentlitteratur 1999 Holmberg & Olsson Epikanalys. En introduktion, Studentlitteratur 1999 Molloy, Gunilla Reflekterande läsning och skrivning, Studentlitteratur 2008 Nikolajeva, Maria Barnbokens byggklossar, Studentlitteratur 2004 Olin-Scheller, Christina Mellan Dante och Big Brother, Karlstads universitet 2006 Olin-Scheller, Christina och Ingrid Mossberg-Schüllerqvist Fiktionsförståelse i skolan. Svensklärare omvandlar teori till praktik, Studentlitteratur 2011 Olsson & Algulin: Litteraturens historia i världen (LHV) Norstedts Olsson & Algulin: Litteraturens historia i Sverige (LHS) Norstedts Rosenblatt, Louise M. Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, Studentlitteratur 2002 Svedner, Per Olov Svenskämnet och svenskundervisningen, Kunskapsföretaget, 2011 Tengart, Paul Litteraturteori, Gleerups 2010 Tengberg, Michael Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan, Brutus Östlings Förlag Symposion 2011 Årheim, Annette När realismen blir orealistisk, Växjö University Press 2007

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.