Perspectives on school, education governance and organization, 7.5 credits

Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation, 7.5 hp

976G02

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Helena Tsagalidis

Course coordinator

Helena Tsagalidis

Director of studies or equivalent

Sofia Nyström
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1YRK Programme for Vocational Teacher Education 1 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping, Valla C
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Autumn 2019) 201944-202003 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Programme for Vocational Teacher Education
  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
STN1 Written exam 7.5 credits U, G, VG

Books

Gunilla Zackari & Fredrik Modigh, (2012) Värdegrundsboken om samtal för demokrati i skolan
Gustavsson, Maria & Köpsén, Susanne, (2018) Yrkesutbildning – mellan skola och arbetsliv Lund: Studentlitteratur Ab

ISBN: 9789144121413

Köpsén, Susanne, (2019) Lära till yrkeslärare Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144091891

Linde, Göran, (2012) Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori! 3., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144085593

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2017) Lärande, skola, bildning [Stockholm] : Natur & kultur, [2017]

ISBN: 9789127818408

Nilsson, Marco, (2016) Juridik i professionellt lärarskap 4:e upplagan Polen: Gleerups.

ISBN: 9789140692313

Orlenius, Kennert, (2010) Värdegrunden - finns den? 2. uppl. Stockholm : Liber, 2010

ISBN: 9789147020904

Articles

Andersson, P., Att utbilda nästa generation i yrket: En kunskapsöversikt om och för yrkeslärare Stockholm: Skolverket. 2019
Terning, M. och Tsagalidis, H, Yrkeselev – en attraktiv identitet? Ideologiska konstruktioner av yrkeseleven 2018
Tsagalidis, H. och Terning, M., En kvalitativ yrkesutbildning – en utbildning mot kvantitet eller kvalitet? I Fokus på gymnasieal yrkesutbildning - En antologi om hur yrkesutbildningen kan förbättras 2016

https://worldskills.se/wp-content/uploads/2016/07/Antologi.pdf

Websites

Läroplan för vuxenutbildningen 2012 http://www.skolverket.se/publikationer?id=3814
Skolverket, Styrdokument för gymnasieskolan både för ungdoms- och vuxenutbildning. http://www.skolverket.se
Stockholm: Skolverket, -Skolverket: Gymnasieskola 2011. Ämnesplanens struktur. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
Stockholm: Skolverket., Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd med kommentarer http://www.skolverket.se/publikationer?id=3299
Stockholm: Skolverket., -Skolverket: Läroplan Gy11 (2017 reviderad). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.261821!/lgy11.pdf

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.