Teaching practice, part I, 7.5 credits

Verksamhetsförlagd utbildning del I, 7.5 hp

976G14

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Helena Tsagalidis

Course coordinator

Helena Tsagalidis

Director of studies or equivalent

Sofia Nyström
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1YRK Programme for Vocational Teacher Education 3 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping C

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Programme for Vocational Teacher Education

Entry requirements

-

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
POR1 Written presentation 1 credits U, G, VG
TSLF Applied social teaching skills 2 credits U, G
TDLF Applied didactical teaching skills 4.5 credits U, G, VG

Books

Bronäs, Agneta, Runebou, Niclas, (2010) Ämnesdidaktik : en undervisningskonst Stockholm : Norstedt, 2010

ISBN: 9789113022819

Hansson, Thomas, (2009) Didaktik för yrkeslärare 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144057712

Köpsén, Susanne, (2014) Lära till yrkeslärare 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144091891

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2017) Lärande, skola, bildning Fjärde utgåvan, reviderad [Stockholm] : Natur & kultur, [2017]

ISBN: 9789127818408

Orlenius, Kennert, (2010) Värdegrunden - finns den? 2. uppl. Stockholm : Liber, 2010

ISBN: 9789147020904

Articles

Englund, B., Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning Bilaga till Läromedlens roll i undervisningen, rapport 2006:284. Skolverket. (2006)

www.skolverket.se

Websites

Aktuella lagar, förordningar och styrdokument för gymnasieskolan och vuxenutbildning www.skolverket.se
Mänskliga rättigheter www.nck.uu.se/kunskapbanken
Mänskliga rättigheter http://www.manskligarattigheter.se/