Teaching Practice, part III, 15 credits

Verksamhetsförlagd utbildning del III, 15 hp

976G16

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Ronny Högberg

Course coordinator

Ronny Högberg

Director of studies or equivalent

Martin Lundberg
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1YRK Programme for Vocational Teacher Education 6 (Spring 2023) 202304-202323 Swedish Linköping, Valla C

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Programme for Vocational Teacher Education

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
TSLF Applied Social Teaching Skills 4 credits U, G, VG
TDLF Applied Didactical Teaching Skills 9 credits U, G, VG
POR1 Portfolio 2 credits U, G, VG

Regulary literature

Books

Bie, Kristin, Dalén, Hans, (2015) Reflektionshandboken för pedagoger. Malmö : Gleerups

Additional literature

Other

Nadeau, Kathleen G, Littman, Ellen B och O Quinn Patricia (2018). Flickor med ADHD - Hur de känner och varför de gör som de gör. Studentlitteratur
Pettersson, Charlotta, Wickman, Kim och Takala, Marjatta, (2017) Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv. En vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten
Referenslitteratur

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.