Social science (91-105 Credits), 15 credits

Samhällskunskap (91-105 hp), 15 hp

9ASH73

Main field of study

No main field of study

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Per-Olof Hansson

Course coordinator

Per-Olof Hansson

Director of studies or equivalent

Mariana S Gustafsson
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1GSA Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies 9 (Autumn 2019) 201934-201938 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

No main field of study

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Code Name Scope Grading scale
MRE2 Oral presentation with a written assignment 3 credits U, G
MRE1 Oral presentation with a written assignment 3 credits U, G
STN1 Written exam 4 credits U, G, VG
PRO1 Project Work 5 credits U, G, VG

Books

Carlsson, U, (2018) Medie- och informationskunnighet i den digitala tidsåldern: En demokratifråga. Göteborg: Nordicom.
Carlsson, Ulla, Weibull, Lennart, (2018) Yttrandefriheten i dagens mediekultur : En studie av medborgarnas uppfattning om yttrandefrihetens gränser. Göteborg: Nordicom, Göteborgs universitet

ISBN: 9789187957819

Johansson, B., Kumlin, S., Naurin, E. & Wängnerud, L, (2014) Det politiska spelet: Medborgare, medier och politiker i den representativa demokratin. Lund: Studentlitteratur

ISBN: 9144080735, 9789144080734

Jönsson, Anders, (2013) Lärande bedömning 3., [utök.] uppl. Malmö : Gleerups utbildning, 2013

ISBN: 9789140684462

Lundahl C, (2014) Bedömning för lärande. Lund: Studentlitteratur

ISBN: 9789144101491

Rothstein, Bo, (2010) Vad bör staten göra? : om välfärdsstatens moraliska och politiska logik 3. uppl. Stockholm : SNS förlag, 2010

ISBN: 9789186203658

Skolverket, (2018) Betyg och betygssättning Stockholm : Skolverket, 2018

ISBN: 9789175593296

Skolverket, (2017) Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå : ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning Stockholm Skolverket Wolters Kluwer, 2017

ISBN: 9789138327135

Skolverket, (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i Samhällskunskap. Stockholm: Skolverket
Slemmen Wille, Trude, Önnerfält, Birgitta, (2013) Bedömning för lärande i klassrummet. Malmö : Gleerups, 2013

ISBN: 9789140681850

Weibull, Lennart, Wadbring, Ingela, Ohlsson, Jonas, (2018) Det svenska medielandskapet : traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens Första upplagan Stockholm : Liber, [2018]

ISBN: 9789147113354

Other

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.