Didactic processes in teaching, 7.5 credits

Undervisningens didaktiska processer, 7.5 hp

9KP304

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Agneta Grönlund

Course coordinator

Agneta Grönlund

Director of studies or equivalent

Åsa Järnvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1GY1 Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Full-time Studies (Full-time Studies) 1 (Spring 2024) 202414-202423 Swedish Linköping
L1GY1 Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Part Time Studies (Part Time Studies) 2 (Spring 2024) 202414-202423 Swedish Linköping C
L1GR2 Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, Full Time Studies (Full-time Studies) 1 (Spring 2024) 202414-202423 Swedish Linköping C
L1GR2 Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, Part Times Studies (Part Time Studies) 2 (Spring 2024) 202414-202423 Swedish Linköping
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Spring 2024) 202414-202423 Swedish Linköping E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Spring 2024) 202414-202423 Swedish Linköping E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Spring 2024) 202414-202423 Swedish Linköping E
L7ULV Supplementary training for teachers trained abroad, ULV 1 (Spring 2024) 202414-202423 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Spring 2024) 202414-202423 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Spring 2024) 202414-202423 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Spring 2024) 202414-202423 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Spring 2024) 202414-202423 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Spring 2024) 202414-202423 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Spring 2024) 202414-202423 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Spring 2024) 202414-202423 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Spring 2024) 202414-202423 Swedish Linköping E

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

GXX

Course offered for

  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Foreign teacher training, ULV
  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary
  • Supplementary training for teachers trained abroad
  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
SRE2 Written presentation 5.5 credits U, G, VG
MRE2 Mandatory part 1 credits U, G
MRE1 Oral presentation 1 credits U, G

Books

Hansén, Sven-Erik, Forsman, Liselott, (2017) Allmändidaktik : vetenskap för lärare Andra upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144113173

Långström, Sture, Viklund, Ulf, (2010) Metoder : undervisning och framträdande 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

ISBN: 9789144055954

Lindström, Gunnar, Pennlert, Lars-Åke, (2016) Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik 6. uppl. Umeå : Fundo Förlag, 2016

ISBN: 9789197558488

Skolverket, (2018) Digitalisering i skolan: möjligheter och utmaningar Stockholm: Skolverket

Articles

Other

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.