Social Processes of Teaching, 7.5 credits

Undervisningens sociala processer, 7.5 hp

9KPA05

Main field of study

Didactics

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Åsa Mårtensson, Nedzad Mesic

Course coordinator

Åsa Mårtensson, Nedzad Mesic

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1GYK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Full-time Studies (Full-time Studies) 2 (Autumn 2018) 201834-201843 Swedish Linköping, Valla C
L1GYK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Part Time Studies (Part Time Studies) 3 (Autumn 2018) 201834-201843 Swedish Linköping, Valla C
L1GRK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, Full-time Studies (Full-time Studies) 2 (Autumn 2018) 201834-201843 Swedish Linköping, Valla C
L1GRK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, Part Times Studies (Part Time Studies) 3 (Autumn 2018) 201834-201843 Swedish Linköping, Valla C
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Autumn 2018) 201834-201843 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Autumn 2018) 201834-201843 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Autumn 2018) 201834-201843 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Autumn 2018) 201834-201843 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Autumn 2018) 201834-201843 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Autumn 2018) 201834-201843 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Autumn 2018) 201834-201843 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Autumn 2018) 201834-201843 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Autumn 2018) 201834-201843 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Autumn 2018) 201834-201843 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Autumn 2018) 201834-201843 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Autumn 2018) 201834-201843 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

Didactics

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9
  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary
  • Foreign teacher training, ULV
  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

No examination details is to be found.

Kurslitteratur 9KPA05 HT 2018 * Dessa titlar ligger som pdf på Lisam. ** För er som läser mot Förskollärare är den senare upplagan (2015) av Hakvoort, I. & Friberg, B. Obligatorisk – detta på grund av det nytillkomna kapitlet om konflikthantering i förskolan. Aspelin, J. & Persson, S. (2011). Om relationell pedagogik. Malmö: Gleerups. Brottsförebyggande rådet, Brå (2009). Effekter av anti-mobbningsprogram: Vad säger forskningen? Stockholm: Brottsförebyggande rådet. * Hakvoort, I. & Friberg, B. (2012 eller senare upplaga**). Konflikthantering i professionellt lärarskap. Malmö: Gleerups. Hammar Chiriac, E, & Hempel, A. (red.) (2013). Handbok för grupparbete – att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. Lund: Studentlitteratur. Hedlin, M. (2010). Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål. Växjö: Linneuniversitetet. * Hugo, M. (2011). Från motstånd till framgång – att motivera när ingen motivation finns. Stockholm: Liber. Szklarski, A. (2014). Skolan som en arena för socialt samspel. I S. Köpsén: Lära till yrkeslärare. Lund: Studentlitteratur. 15 s. Szklarski, A. (2007). ”Om konflikter och konstruktiv konflikthantering”. I K. Granström (red.), Forskning om lärares ledarskap i klassrummet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. * Thornberg, R. (2013). Det sociala livet i skolan: Socialpsykologi för lärare. Stockholm: Liber. Wernersson, I. (2017). ”Genusordning och utbildning – förr och nu”. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.) Lärande skola bildning Grundbok för lärare. Stockholm: Natur och kultur Valbar litteratur, dock minst en valfri obligatorisk: Ambjörnsson, F. (2004). I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront. Lenz Taguchi, H., Bodén, L. & Ohrlander, K. (Red.) (2011) En rosa pedagogik: Jämställdhets pedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber. Nyström, A-S. (2012). Att synas och lära utan att synas lära: En studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan. Uppsala: Uppsala universitet. * Högberg, R. (2009) Motstånd och konformitet: Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena. Linköping: Linköpings universitet *

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.