Industrial Sales Management, 6 credits

Industriell försäljning, 6 hp

TEIE42

Main field of study

Industrial Engineering and Management

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Jakob Rehme

Director of studies or equivalent

Johan Holtström

Education components

Preliminary scheduled hours: 48 h
Recommended self-study hours: 112 h
Course offered for Semester Period Timetable module Language Campus ECV
6CDPU Design and Product Development 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping E
6CDPU Design and Product Development (Product Development - Management) 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping E
6CEMM Energy-Environment-Management 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping E
6CEMM Energy-Environment-Management (Sustainable Business Development) 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, M Sc in Engineering - Chinese 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, M Sc in Engineering - Chinese (Master Profile Industrial Marketing) 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping C/E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, M Sc in Engineering - Chinese (Master Profile Strategic Management and Control) 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, M Sc in Engineering - French 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, M Sc in Engineering - French (Master Profile Industrial Marketing) 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping C/E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, M Sc in Engineering - French (Master Profile Strategic Management and Control) 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, M Sc in Engineering - German 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, M Sc in Engineering - German (Master Profile Industrial Marketing) 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping C/E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, M Sc in Engineering - German (Master Profile Strategic Management and Control) 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, M Sc in Engineering - Japanese 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, M Sc in Engineering - Japanese (Master Profile Industrial Marketing) 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping C/E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, M Sc in Engineering - Japanese (Master Profile Strategic Management and Control) 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, M Sc in Engineering - Spanish 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, M Sc in Engineering - Spanish (Master Profile Industrial Marketing) 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping C/E
6CIEI Industrial Engineering and Management - International, M Sc in Engineering - Spanish (Master Profile Strategic Management and Control) 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping E
6CIII Industrial Engineering and Management, M Sc in Engineering 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping E
6CIII Industrial Engineering and Management, M Sc in Engineering (Master Profile Industrial Marketing) 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping C/E
6CIII Industrial Engineering and Management, M Sc in Engineering (Master Profile Strategic Management and Control) 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping E
6CMMM Mechanical Engineering, M Sc in Engineering 7 (Autumn 2017) 2 4 Swedish Linköping E
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary

Main field of study

Industrial Engineering and Management

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • Design and Product Development
  • Energy-Environment-Management
  • Industrial Engineering and Management - International, M Sc in Engineering
  • Industrial Engineering and Management, M Sc in Engineering
  • Mechanical Engineering, M Sc in Engineering

Entry requirements

Note: Admission requirements for non-programme students usually also include admission requirements for the programme and threshold requirements for progression within the programme, or corresponding.

Examination

UPG1Oral and written examination6 creditsU, 3, 4, 5

Grades

Four-grade scale, LiU, U, 3, 4, 5

Department

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Director of Studies or equivalent

Johan Holtström

Examiner

Jakob Rehme

Course website and other links

http://www.iei.liu.se/indek/utbildning/industriell-ekonomi/teie42?l=sv

Education components

Preliminary scheduled hours: 48 h
Recommended self-study hours: 112 h

Course literature

Fastställs senare.
Code Name Scope Grading scale
UPG1 Oral and written examination 6 credits U, 3, 4, 5

Regulations (apply to LiU in its entirety)

The university is a government agency whose operations are regulated by legislation and ordinances, which include the Higher Education Act and the Higher Education Ordinance. In addition to legislation and ordinances, operations are subject to several policy documents. The Linköping University rule book collects currently valid decisions of a regulatory nature taken by the university board, the vice-chancellor and faculty/department boards.

LiU’s rule book for education at first-cycle and second-cycle levels is available at http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Fastställs senare.

Note: The course matrix is not fully translated to English.

I U A Modules Comment
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
UPG1
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
UPG1
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
UPG1
2.3 Systemtänkande
X
X
UPG1
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
UPG1
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
UPG1
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG1
3.2 Kommunikation
X
X
UPG1
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
UPG1
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
X
UPG1
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
UPG1
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
4.4 Att konstruera produkter och system
4.5 Att realisera produkter och system
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.