International Finance and Fixed Income Management, 7.5 hp

International Finance and Fixed Income Management, 7.5 credits

770G10

Kursen är nedlagd. Ersätts av 770G19.

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Bo Sjö

Kursansvarig

Bo Sjö

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Marie Karlsson, administratör

Susanne Ljungquist Stafstedt , Studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2018 201839-201843 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2018 Svenska Linköping, Valla
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Engelska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Engelska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2018) 201839-201843 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp eller motsvarande med minst 15 hp godkända samt genomgången Finansiell ekonomi, 7,5 hp, fortsättningskurs eller motsvarande. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för en teoretisk och praktisk kunskap om penning-, obligations- och valutamarknader och de huvudtyper av finansiella instrument som det handlas med på dessa marknader.
- självständigt analysera prissättning av räntor och valutor.
- självständigt analysera risker som uppkommer och hanteras på penning-, obligations- och valutamarknader, samt tillämpa finansiella metoder för riskhantering inom ramen för dessa marknader.

Kursinnehåll

Kursen behandlar bland annat följande:
- Penning- och obligationsmarknaden i ett svenskt och internationellt perspektiv.
- Prissättning av räntebärande instrument.
- Räntebildning och avkastningskurvan i ett svenskt och internationellt perspektiv.
- Risker och riskhantering på penning- och obligationsmarknaden.
- Valutamarknader och marknadskonventioner beträffande valutor.
- Prissättning av valutor och paritetsvillkor.
- Risker och riskhantering på valutamarknaden med fokus på terminskontrakt och swappar.
- Hantering av valutaexponering ur ett företags perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, projektuppgifter och börssalslaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk svenska och/eller engelska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Eun, Cheol S, Resnick, Bruce G, (2014) International finance 7. ed., global ed. Berkshire McGraw-Hill Education 2014

ISBN: 9780077161613

Edition 6 will also do. If you get hold of "International Financial Management by the same authors that will also do. It was announced as the text for this course, but don't buy International Financial Management ed 7 it is simply an overpriced hard copy version of earlier editions.    

Kompletterande litteratur

Övrigt

Eun, C. and B.G. Resnick International Finance, 7 ed (ed 6 will also do). If you get hold of "International Financial Management by the same authors that will also do. It was announced as the text for this course, but don't buy International Financial Management ed 7 it is simply an overpriced hard copy version of earlier editions.    

+ Berk and DeMarzo Corporate Finance will be used for part of the fixed income lectures.

+ Lecture notes on various topics.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.