Labour Economics, 7.5 hp

Labour Economics, 7.5 credits

770G14

Kursen är nedlagd. Ersätts av 770G27.

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ali Ahmed

Kursansvarig

Ali Ahmed

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Marie Karlsson, administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2019 201909-201913 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2019 201909-201913 Engelska Linköping, Valla
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 6 (VT 2019) 201909-201913 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 6 (VT 2019) 201909-201913 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 6 (VT 2019) 201909-201913 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- förstå, analysera och tillämpa teorier inom arbetsmarknadsekonomi; 
- förklara olika fenomen på arbetsmarknaden;
- tolka och kritiskt förhålla sig till empiriska resultat, rapporter och vetenskapliga artiklar inom arbetsmarknadsekonomi.

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att bekanta studenter med traditionella ämnen inom arbetsmarknadsekonomi. Kursen går igenom den systematiska utvecklingen av teorier inom arbetsmarknadsekonomi. Kursen innehåller ämnen såsom teorin om efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden, arbetsmarknadsjämvikt, kompenserande löneskillnader, humankapital, lönestruktur, arbetskraftens rörlighet, invandring, diskriminering på arbetsmarknaden, fackföreningar, incitamentlön och arbetslöshet. Relationen mellan teoretisk och empirisk arbetsmarknadsekonomisk forskning kommer att vara tongivande i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: svenska eller engelska.

Examination

Examination sker i form av en lärandeportfölj, där aktivt deltande i seminarier, inlämningsuppgifter och en skriftlig individuell hemtentamen ingår. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.