Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning (17-18 hp), 1.5 hp

Mathematics: Teaching practice (17-18 ), 1.5 credits

92MAV1

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp (Ingång biologi) 3 (HT 2017) 201741-201741 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2017) 201741-201741 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 3 (HT 2017) 201741-201741 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 3 (HT 2017) 201741-201741 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 3 (HT 2017) 201741-201741 Svenska Linköping, Valla O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 3 (HT 2017) 201741-201741 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 3 (HT 2017) 201741-201741 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2017) 201741-201741 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 3 (HT 2017) 201741-201741 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 3 (HT 2017) 201741-201741 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c (Engelska B,
Samhällskunskap A) och Ma D eller områdesbehörighet A6c
(Samhällskunskap 1b/1a1+1a2) och Matematik 4, samt
genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp,
Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och
betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga
roll och värdegrund, 7.5 hp samt Ingångsämne 1-30 hp och Matematik: geometri, 5 hp,, eller
motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- visa förmåga att planera undervisning inom ett begränsat
undervisningsområden i relation till nationella styrdokument
- visa förmåga att undervisa inom begränsade
undervisningsområden i den pedagogiska
verksamheten
- omsätta egna kunskaper inom ämnesområdet matematik i
undervisningen
- visa initiativförmåga i den pedagogiska verksamheten
- anpassa kommunikationen till målgrupp och situation

Kursinnehåll

Studenten planerar och genomför ett begränsat undervisningsområde i matematik samt övar sin förmåga att etablera kontakt och kommunicera med elever. Studenten leder enskilda moment i den
pedagogiska verksamheten i årskurs 7-9 eller gymnasiet beroende
på aktuellt verksamhetsområde samt iakttar
och följer upp handledarens strategier för att motivera och
engagera elever i sitt eget lärande med fokus på matematik. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning och
självstudier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Examination sker genom uppvisande av de förmågor som
specificeras i kursens mål, vilka bekräftas genom det
bedömningsformulär som fylls i av handledare under VFU-veckan.
Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor
begränsas till tre (3) tillfällen.

TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 1.0 hp U-G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 0.5 hp U-G

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.