Fysik: verksamhetsförlagd utbildning (37,5-45 hp), 7.5 hp

Physics: teaching practice (37,5-45), 7.5 credits

93FYV1

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Magnus Boman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 5 (HT 2016) Svenska

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Ma D, Fysik B eller Fysik 2, genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp samt Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, samt genomgångna matematikkurser 1-60 hp innehållande flervariabelanalys och linjär algebra samt Fysik 1-30 hp , eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- etablera relationer utan att förlora den professionella integriteten
- anpassa kommunikationen till målgrupp och situation
- identifiera problem/dilemman i skolmiljön och föreslå lösningar
- omsätta egna kunskaper inom fysikområdet till ett innehåll i den pedagogiska verksamheten
- undervisa i fysik inom begränsade områden
- följa upp fysikundervisningen inom begränsade arbetsområden
- göra enklare bedömning av kunskap i fysik

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning med praktisk tillämpning och övning av sociala och didaktiska lärarförmågor. Den studerande planerar, genomför och följer upp egen fysikundervisning inom begränsade områden, vilket även inkluderar enklare kunskapsbedömning. Den studerande planerar sitt fältarbete så att delar av det även kan ingå i en mindre ämnesdidaktisk studie.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning och handledning.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av sociala och didaktiska lärarförmågor.
Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor (2,5 hp) U,G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor (5 hp) U,G

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.