Fysik: verksamhetsförlagd utbildning (37,5-45 hp), 7.5 hp

Physics: Teaching Practice (37,5-45), 7.5 credits

93FYV7

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Magnus Boman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L17MA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik 5 (HT 2015) Svenska

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Ma D, Fysik B eller Fysik 2, genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp samt Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, samt genomgångna matematikkurser 1-60 hp innehållande flervariabelanalys och linjär algebra samt Fysik 1-30 hp , eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- upprätthålla en god balans mellan närhet och distans i sociala relationer
- kommunicerar på ett sätt som förenar lyhördhet med tydlighet
- identifierar och hanterar problem/dilemman skolmiljön
- värdera och omsätta egna kunskaper inom fysikområdet till ett innehåll i den pedagogiska verksamheten
- undervisa i fysik inom ett större område
- utvärdera fysikundervisningen inom ett större arbetsområde
- bedöma kunskap i fysik

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning med praktisk tillämpning och övning av sociala och didaktiska lärarförmågor. Den studerande planerar, genomför och följer upp egen fysikundervisning inom begränsade områden, vilket även inkluderar enklare kunskapsbedömning. Den studerande planerar sitt fältarbete så att delar av det även kan ingå i en mindre ämnesdidaktisk studie.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning och handledning

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av sociala och didaktiska lärarförmågor.
Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor (2,5 hp) U,G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor (5 hp) U,G

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.