Matematik: Matematisk analys, teoretisk fördjupning mot gymnasiets matematikundervisning, 4 hp

Mathematics: Calculus, theoretical foundation for secondary mathematics teaching, 4 credits

93MA55

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Bergman Ärlebäck

Kursansvarig

Jonas Bergman Ärlebäck

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 6 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 8 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 6 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 8 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 6 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 8 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 6 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 8 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 8 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 8 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Matematik (1-60 hp) med minst 30 hp godkända inklusive Matematikdidaktik 1 och Matematikdidaktik 2 samt alla tidigare VFU-kurser enligt studiegången godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • citera definitioner och satser om gränsvärden, kontinuitet, derivator och integraler centrala för den matematik som behandlas i gymnasiets matematikkurser
  • använda definitioner och satser om gränsvärden, kontinuitet, derivator och integraler centrala för den matematik som behandlas i gymnasiets matematikkurser vid problemlösning
  • bevisa satser om gränsvärden, kontinuitet, derivator och integraler centrala för den matematik som behandlas i gymnasiets matematikkurser
  • redogöra för och diskutera hur grundläggande definitioner och satser om gränsvärden, kontinuitet, derivator och integraler används och kommer till uttryck i den matematik som behandlas i gymnasiets matematikkurser.

Kursinnehåll

Kursen handlar om grundläggande matematisk teori om gränsvärden, kontinuitet, derivator och integraler. Fokus ligger dels på grundläggande matematiska definitioner och satser om gränsvärden, kontinuitet, derivator och integraler, dels på hur dessa relaterar till den matematik som behandlas i gymnasiets matematikkurser.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och självständiga studier.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Institution

Matematiska institutionen
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SME1 Muntlig och skriftlig redovisning 4 hp U, G, VG

Examinationen av kursens delar sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.