Trä- och metallslöjd (46-60 hp), 15 hp

Wood and Metal Craft (46-60), 15 credits

93TM47

Kursen är nedlagd. Ersätts av 93TM39.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Daniel Nilsson

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, Trä- och metallslöjd 1-15 hp samt Trä- och metallslöjd 16-30 hp och annat ämne 1-60 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande
− kunna identifiera och presentera kulturhistoria och traditioner med anknytning till slöjd, hantverk och formgivning
− kunna beskriva och granska föremål med hänsyn till dess funktioner och sammanhang
− tillämpa ett personligt formspråk i gestaltande arbete med trä och metall
- kunna motivera och bedöma estetiska uttryck i form, färg och material
− redogöra för traditionella hantverkstekniker inom slöjdens material
− kunna använda traditionella hantverkstekniker för trä, metall samt andra material med inriktning mot slöjdundervisning
− kunna använda sina kunskaper inom kulturhistoria och slöjdtraditioner i egna experimentella tillämpningar i ett nutida sammanhang
- presentera och diskutera ämnesdidaktiska reflektioner över slöjdens kulturella uttryck utifrån historiskt, geografiskt och etniskt perspektiv

Kursinnehåll

I kursen studeras kulturhistoria och kulturtraditioner med inriktning på arkitektur, möbler, konst, dräkter och bruksföremål. Det ingår analys av föremål utifrån dess praktiska, estetiska, och symboliska funktioner. Studenten genomför praktiskt arbete med traditionella hantverkstekniker i trä och metall. Dessutom ingår en experimentell tillämpning med ett nutida, personligt uttryck som görs med utgångspunkt i kulturstudierna. Kursen innehåller olika typer av fältstudier och studiebesök som kan förläggas både inom grundskolan och i annan pedagogisk slöjdverksamhet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, studiebesök, fältstudier,seminarier, handledning och praktiskt arbete. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former

Examination

Examinationen sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning.

PRE1 Redov. av praktiskt arbete: visuell o muntlig redov. träuppg, 6hp, UV
PRE2 Redov. av praktiskt arbete: visuell o muntlig redov. metall, 4hp, UV
PRO1 Projekt: visuell och muntlig redovisning, 1hp, UG
SRE1 Skriftlig redovisning, 4hp, UV

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Obligatorisk Litteratur Arbete i trä, del 1 & 2 (1984). Institutionen för slöjd, Linköpings universitet (gula kompendier) Arbete i metall (1992). Institutionen för slöjd, Linköpings universitet (blå kompendier) Grenander Nyberg, Gertrud (1989). Stilhistoria, Skolöverstyrelsen, Stockholm (LiU-tryck ca 95:-) Knutsson, Johan (2006). Folkkonst – en värld av prakt och grannlåt, Stockholm: Nordiska muséets förlag. Norén, K-G & Enander, L (2008). Nya järnsmidesboken, Stockholm: Nielsen & Norén. Skolverket,(2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Sthlm Fritzes förlag Stolar & Stilar (1991). Södermanlands museum, Nyköping (låneex finns på ESA) Referenslitteratur Bergland, Håvard (1990). Knivsmeden : knivmakerarbeid og smiing, Oslo: Universitetsforl. Bergman, Bo (1991). Knivar på mitt sätt, Västerås : Ica. Boman, Monica, red. (1991). Svenska möbler 1890 – 1990, Lund: Signum. Borg, K & Lindström, L, red. (2008). Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd, Stockholm: Lärarförb förl. Breisset, R & Gunneröd, A (2001). Telgje, spikke, smi, Oslo: Norges Husflidslag. Bringéus, Nils-Arvid (1990). Människan som kulturvarelse, Stockholm: Carlsson. Bütz, Richard (1984). How to Carve Wood, Newton, Conn: Taunton Press (USA) Dahl, Knut (1994). Pauting : teknikk - design, form og linjer, Oslo: Landbruksforl., cop. Eggen, Lars (1974). Snida i trä, Stockholm: Wahlström & Widstrand, (Uddevalla). Norén, K-G & Enander, L (1999). Järnsmidesboken, Stockholm: Nielsen & Norén. Ericsson, Anne-Marie (1984). Svenskt 1920-tal Konsthantverk och konstindustri, Lund: Signum. Fjaestad, Monika (1999). Tidens tand, Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Fredlund Jane (2006). Stilguiden, Prisma, Stockholm, 2006 Granlund, John (1940). Träkärl i svepteknik, Stockholm: Nordiska museet. Grenander Nyberg, Gertrud (1995). Svensk slöjdhistoria, Stockholm: LT. Gundersen, A, m fl (1996). Färglärans grunder, Norrköping: PROTEAM. Hedqvist, Hedvig (2002). 1900-2002 Svensk form Internationell design, Stockholm: Bokförlaget DN. Holkers Märta (2007). De svenska antikviteternas historia, Stockholm: Bonnier. Hörnfeldt, Roland (1998). Känn igen trä, Falun: Infoskog-Infoforest AB. Johansson-Rengen, Leena (1999). Textil och läder, Stockholm: Natur och kultur/LT. Jørnæs, Bjarne (1977). Stilar i konsten, Stockholm: AWE/Geber. Klinting, Lars (1990). Första trädboken, Stockholm : Rabén & Sjögren. Knutsson, Johan (1995). Friargåvor – från känning till trolovning, Stockholm: Nordiska muséets förlag. Knutsson, Johan (2001). Folkliga möbler – tradition & egenart, Stockholm: Nordiska muséets förlag. Kumlien, Akke (1991). Oljemåleriet, Stockholm : Nordstedt. Larsson, Lars Olof (1985). Arkitektur : Stilhistoriskt bildlexikon, Stockholm Esselte kartor AB. Lindberg, Anders (2001). Slöjda i färskt trä, Västerås: ICA Bokförlag. Ljungberg, G m fl (1995). Karva, snida, tälja, Västerås: ICA Bokförlag. Ljungberg, G m fl (1995). Svepteknik: askar, äskor & brickor, Västerås: ICA Bokförlag. Ljungberg, G m fl (1999). Smida, driva, bocka, Västerås: ICA Bokförlag. Marthin, Perry (1982). Kulturhistorisk stilatlas, Stockholm: LTs förlag. Robach, Cilla (2004). 19002000 – den moderna formen, Stockholm: Nationalmuseum (utst kat 640). Scott, Ernest (1990). Stora snickarboken, Västerås: ICA Bokförlag. Sloan, Annie & Gwynn, Kate (1993). Decorative Paint Techniques, Stockholm: Forum. Sloan, Annie & Gwynn, Kate (1994). Traditionella målningstekniker, Stockholm: Forum. Strömquist, Mårten (2004). Basic 2D Design, Kristianstad: Accent. Sundqvist, Jögge (2002). Slöjda i trä, Stockholm: Natur och kultur/LT. Sundqvist, Wille (1992). Träsvarvning enligt skärmetoden, Stockholm: LTs förlag. Sundqvist, Wille (1993). Tälja med kniv och yxa, Örebro : LTs förlag. Thoresen, Per (1995). Gör dina egna knivar, Örkelljunga: Settern. Trulsson, Lisbet (1987). Äggoljetempera på trä, Linköpings Universitet. Tunander, Britt och Ingemar (1983). Svensk stilhistoria, Stockholm : Bonnier fakta. Tunander, Pontus (1997). Förgyllning, Lund: Signum. Tunander, Pontus (1999). Dekorativ målning, Västerås: ICA Bokförlag. Watz, Birgitta, red. (1982). Form & tradition i Sverige, Stockholm: Prisma i samarb m Riksutställningar. Ågren, Per- Uno (1972). Tre träslöjder, Umeå: Västerbotten.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.