Yrkesutbildning för vad? Politiska och sociologiska perspektiv, 7.5 hp

Vocational Education and Training for What? Political and Sociological Perspectives, 7.5 credits

9YML01

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7MYR Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare 1 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare

Betygsskala

Deltagit, D

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.