Behörighetsgivande kurs i svenska, 67.5 fup

Qualifying Course in Swedish, 67.5 fup

BEH001

Alla nedanstående kurstillfällen är inställda.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Förutbildning

Kurstyp

Förutbildning

Studierektor eller motsvarande

Ioanna Zengler

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF Obs!
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202301-202403 Svenska Linköping INSTÄLLD

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Förutbildning

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet på grundnivå
  • Engelska 6
  • Svenska motsvarande nivå A1 enligt Common European Framework of Reference for Languages
    Undantag ges för svenska

Betygsskala

,

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.