Kemi - molekylär design, kandidatprogram, 180 hp

Chemistry, 180 credits

6KKEM

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Naturvetenskaplig kandidatexamen, 180 hp

Studietakt

Helfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 10 (Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E) Dispens ges för Matematik E för sökande med Matematik D
eller
Områdesbehörighet A10 (Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4) Dispens ges för Matematik 4 för sökande med Matematik 3b/3c

  Examensbenämning på svenska

  Naturvetenskaplig kandidatexamen, 180 hp

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Science

  Utbildningsplan

  För komplett utbildningsplan se även Tekniska högskolans studiehandbok, http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2017&up_ladokkod=6KKEM

  Termin 1-3 (HT 2015-HT 2016)

  Termin 4 VT 2017

  Termin 5 HT 2017

  Termin 6 VT 2018