Philosophy (16-30), 15 credits

Filosofi (16-30 hp), 15 hp

92FS21

Main field of study

Practical Philosophy

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Ämnesdidaktisk litteratur: Arevik, Sten & Ove Hartzell Att göra tänkande synligt – en bok om begreppsbaserad undervisning, HLS förlag, Stockholm, 2007 Bronäs, Agneta & Niclas Runebou, Ämnesdidaktik som undervisningskonst, Norstedts, Stockholm, 2010 Englund, Boel (2006) Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning, forskarbilaga till Skolverkets rapport 2006:284, hämtas på www.skolverket.se I enlighet med skolans värdegrund?, Skolverkets rapport 2006:285, hämtas på www.skolverket.se Moment 3: Moralfilosofi Shafer-Landau, Russ: The Fundamentals of Ethics, Oxford University Press 2009 Moment 4: Den praktiska filosofins klassiker John Locke, Andra avhandlingen om styrelseskicket, (1998), Daidalos. ISBN10: 9171730567 John Stuart Mill, Utilitarism, (2003), Daidalos. ISBN10: 9171731679 Mom 5: Specialisering (väljs av studenten) Observera att endast 2 av 3 kurser kommer erbjudas a) RELIGIONSFILOSOFI Davies, Brian: Introduction To The Philosophy Of Religion, 3:e upplagan, Oxford, USA, 2003 eller b) ESTETIK Dickie, G. Introduction to Aesthetics: An Analytic Approach, Oxford U. P, 1997 eller c) RÄTTSFILOSOFI Nergelius, Joakim. Rättsfilosofi. Samhälle och moral genom tiderna, 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2005 Rekommenderade uppslagsverk: Det finns några i en volym: The Oxford Dictionary of Philosophy, red. av Simon Blackburn, Oxford University Press, första uppl. 1994 The Cambridge Dictionary of Philosophy, red. av Robert Audi, Cambridge University Press, första uppl. 1995 Filosofilexikonet, Forum, Stockholm, flera upplagor Alla dessa fungerar utmärkt, och de kompletterar dessutom varandra, så det kan vara bra att regelbundet använda sig av flera olika. På nätet finns några användbara källor: Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/contents.html Via Universitetsbiblioteket får man tillgång till Routledge Encyclopedia of Philosophy. Gå till http://www.bibl.liu.se/ och klicka dig vidare därifrån. Internet Encyclopedia of Philosophy: http://www.iep.utm.edu/ Eliasmiths Dictionary of the Philosophy of Mind: http://philosophy.uwaterloo.ca/MindDict/ Av dessa kan särskilt Stanford och Routledge rekommenderas. Artiklarna är skrivna av experter, och innehåller många bra litteraturhänvisningar om man vill veta mer. Annan rekommenderad läsning Här har vi listat några saker som vi inte kommer att ta upp till ingående granskning i någon specifik delkurs, men som vi tänker oss kunde vara lämpligt för en filosofistudent att arbeta med under första terminen. Dessa texter kommer alltså inte att tenteras, men föreläsarna kan mycket väl förutsätta att vissa av texterna är bekanta. Under terminen bör man ha läst minst tre av texterna på denna lista. Några Platondialoger, till exempel Theaitetos, Menon, Parmenides, Staten. Descartes, Betraktelser över den första filosofin Blackburn, Think Russell, Filosofins problem Berkeley , Three dialogues between Hylas and Philonous Nagel, "What is it like to be a bat?" Hansson, Verktygslära för filosofer, 2010, 3uppl Priest, G., Logic. A very short introduction Nietzsche, "Om sanning i den utommoraliska meningen" McGinn, C., "Can we solve the mind-body problem?" Unger, P., Ignorance. The case for scepticism Searle, J., "Medvetanden, hjärnor och program", i Marc-wogau, Filosofin genom tiderna. Efter 1950

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.