Philosophy (16-30), 15 credits

Filosofi (16-30 hp), 15 hp

92FS21

Main field of study

Practical Philosophy

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Director of studies or equivalent

Fredrik Stjernberg

Main field of study

Practical Philosophy

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Filosofi inom ämneslärarprogrammet 16-30 hp, (kurskod 92FS21) HT 2015 Ämnesdidaktisk litteratur: Arevik, Sten & Ove Hartzell Att göra tänkande synligt – en bok om begreppsbaserad undervisning, HLS förlag, Stockholm, 2007 Bronäs, Agneta & Niclas Runebou, Ämnesdidaktik som undervisningskonst, Norstedts, Stockholm, 2010 Lundahl, Christian; Bedömning för lärande, Nordstedts, 2014 samt följande YouTubeklipp: Christian Lundahl - 1. Tydliggöra mål och kunskapskrav.mov - https://www.youtube.com/watch?v=s0r--Iu2ClM Christian Lundahl - 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet - https://www.youtube.com/watch?v=Ow37GNG2obk Englund, Boel (2006) Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning, forskarbilaga till Skolverkets rapport 2006:284, hämtas på www.skolverket.se I enlighet med skolans värdegrund?, Skolverkets rapport 2006:285, hämtas på www.skolverket.se Mom 1: Moralfilosofi Shafer-Landau, Russ: The Fundamentals of Ethics, Oxford University Press 2009. Texter till seminarierna delas ut som stenciler. Mom 2: Den praktiska filosofins klassiker John Locke, Andra avhandlingen om styrelseskicket, (1998), Daidalos. John Stuart Mill, Utilitarism, (2003), Daidalos. Mom 3: Specialisering (väljs av studenten) SAMHÄLLSFILOSOFI: A. John Simmons: Moral Principles and Political Obligations, Princeton: Princeton University Press, 1979; eller ESTETIK: Stephen Davies: The Philosophy of Art, Malden MA: Blackwell, 2006

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.