Geography (1-15), 15 credits

Geografi (1-15 hp), 15 hp

92GE11

Main field of study

Geography

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för Tema

No examination details is to be found.

Ahlberger, C. 2001. Den svenska staden – vinnare och förlorare. Riksantikvarieämbetet. http://www.dialog.raa.se/cocoon/forlag/sok.html ISBN 91-7209-214-9 Bogren, J. Gustavsson, T. och Loman, G. 1999. Klimatologi, meteorologi. Studentlitteratur, Lund. http://www.studentlitteratur.se/ Bronäs, Agneta & Niclas Runebou. 2010. Ämnesdidaktik som undervisningskonst. Stockholm, Norstedts. Cserhalmi, Niklas. 1997. Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap. Temanummer. Bygd & Natur, årg 76, nr 6, Stockholm 1997. Hall, Alm, Ene, Jansson. 2003. Introduktion till kartografi och geografisk information. Studentlitteratur, ISBN: 9144040504 http://www.studentlitteratur.se/ Lundqvist, J. 2006. Geologi Processer - utveckling – tillämpning. Studentlitteratur, Lund. http://www.studentlitteratur.se/ Möller, Jens Petter. 2003. Geografididaktik. Perspektiv och exempel. Stockholm (Liber) ISBN 91-470514-0-X. Skolans aktuella styrdokument för gymnasiet. Världsatlas Litteratur genom institutionen: Castensson, R: Kompendium. Stadsplaner i kronologisk ordning från Antiken till Modern tid. Eriksson, A. 1999. Kartor, diagram, landskapsinformation med tillämpningsövningar. Perhans, K-E. 2002. Istidens landskap. Jordarter och terrängformer. Kopierade artiklar, aktualitetsmaterial m.m.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.